Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Kalmar län

Läs delar av din journal i e-tjänsten Journalen

Du som fått vård i Kalmar län har möjlighet att läsa delar av din journal i e-tjänsten Journalen. Syftet är att ge dig som patient en ökad möjlighet att vara delaktig och medverka i din egen vård och hälsa. Det innebär att du kan förbereda dig inför ditt vårdbesök och i efterhand förstå vad som hänt och sagts. Det ger också vårdpersonalen tillfälle att ge dig som patient ännu tydligare information.

I e-tjänsten kan du endast ta del av information som är skriven efter den 1 oktober 2015. Äldre journaluppgifter kan du som vanligt beställa som papperskopia, vänd dig då till det ställe där du behandlats. Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal. Kopian skickas till dig med post. Sök upp din mottagning för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Det kan dröja en tid innan du kan se informationen i e-tjänsten. Efter ditt besök hos vården skrivs anteckningarna in i journalsystemet och därefter kvalitetsgranskas och signeras den av behandlande vårdpersonal. I det fall det tar mer än 14 dagar innan vårdpersonalen signerar anteckningen visas anteckningen osignerad i e-tjänsten.

Om du vill kan du dela din journalinformation med någon annan, till exempel med en närstående.

»» Läs frågor och svar om e-tjänsten Journalen.

»» Se film om e-tjänsten Journalen.

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Kalmar län

Beställ en journalkopia via nätet

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal. Kopian skickas till dig med post.

Sök upp din mottagning för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Kalmar län

Övriga frågor

Har du frågor gällande:

  • vilken information som visas och inte i e-tjänsten
  • om försegling samt upplåsning av försegling av Journalen
  • delning av Journalen samt
  • om direktåtkomst till ditt barns journal som är mellan 13 och 17 år

Kontakta Landstinget i Kalmar län på telefon 0480- 44 86 00, öppettider vardagar 9-15
(lunchstängt 12:30-13). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2016-12-06