Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 5 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Kalmar län

Vilken journalinformation kan jag läsa i e-tjänsten Journalen?

I Kalmar län kan du se journalinformation i e-tjänsten Journalen från och med 1 oktober 2015. Journalinformation från psykiatrin (förutom rättspsykiatrin) visas dock från och med 1 november 2016. Äldre journalinformation kan du som tidigare begära ut i pappersform, läs mer här.

 • Du ser anteckningar som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Journalen visar även dina läkemedel, diagnoser, flertalet provsvar och vaccinationer du har fått sedan lång tid.
 • Olika regioner i Sverige visar olika informationsmängder. Det innebär att det i Journalen kan finnas rubriker som är utan innehåll från din vård i Region Kalmar län. Ambitionen är att på sikt visa så mycket information som möjligt samt samma information i hela Sverige.
 • Signerade journalanteckningar visas direkt. Osignerade anteckningar syns efter 14 dagar.
 • Journalinformation av psykologer, socionomer, kuratorer, psykoterapeuter och behandlingsterapeuter visas enbart från psykiatrienheterna.
 • Anteckningar från rättspsykiatrin visas inte ännu.
 • Information från de privata vårdgivare som har annat journalsystem än Region Kalmar län kan inte visas.

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

 • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
 • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Kalmar län

Åtkomst till barnets journal när de är mellan 13-15 år

Från 13 år t.o.m. 15 år har varken vårdnadshavare eller barnet själv direktåtkomst till e-tjänsten Journalen. Dock vid speciella situationer kan Region Kalmar län besluta om undantag, så att vårdnadshavare ska kunna få tillgång till barnets journal efter barnet fyllt 13 år. För frågor kring detta kontakta Region Kalmar län på 0480-44 86 00, öppettider vardagar 9-15 (lunchstängt 12:30-13). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Kalmar län

Hur säker kan jag vara att ingen obehörig kan se mina journaluppgifter i e-tjänsten?

För att kunna se din journal via 1177.se krävs det att du har en e-legitimation. Säkerhetsnivån kan jämföras med den som används för bankernas Internettjänster. Om du råkar ut för att dina inloggningsuppgifter hamnar i orätta händer eller känner dig tvingad att visa dina journaluppgifter för andra, finns en ”förseglingsknapp” som omedelbart spärrar åtkomsten till e-tjänsten Journalen. Läs mer om detta här nedan.

Behöver du hjälp med förseglingen kan du kontakta Region Kalmar län på telefon 0480- 44 86 00, öppettider vardagar 9-15 (lunchstängt 12:30-13), så kan de göra det åt dig. Om du vill låsa upp din journal som du förseglat måste du kontakta Region Kalmar län som hjälper dig.

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Kalmar län

Beställ en journalkopia via nätet

Hos vissa mottagningar kan du beställa en kopia av din journal. Kopian skickas till dig med post.

Sök upp din mottagning för att se om mottagningen erbjuder tjänsten.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Kalmar län

Övriga frågor

Har du frågor gällande:

 • vilken information som visas och inte i e-tjänsten
 • om försegling samt upplåsning av försegling av Journalen
 • om direktåtkomst till ditt barns journal som är mellan 13 och 15 år

Kontakta Region Kalmar län på telefon 0480- 44 86 00, öppettider vardagar 9-15
(lunchstängt 12:30-13). Du kan också när som helst skicka din fråga via e-tjänsten ”Frågor om e-tjänsten Journalen”. Logga in här för att ställa din fråga.

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-22
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2017-12-13
Redaktör:
Hanna Lundberg, kommunikatör, Region Kalmar län
Granskare:
Christopher Käck, IT, Region Kalmar län. Anders Falck, jurist, Region Kalmar län.