Hur ska en förälder vara?

Skriv ut (ca 3 sidor)
Kalmar län

Hit kan man vända sig för att få hjälp och stöd i Kalmar län.

Som barn har man rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att man får mat och rena kläder.

Skriv ut

Oftast klarar en förälder att ta hand om, hjälpa och stötta sitt barn. Men ibland går det inte, trots att viljan finns där.

Föräldern klarar till exempel inte av att ge tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. 

Hjälp och stöd i Kalmar län

Kalmar län

Hjälp och stöd i Kalmar län

Vuxna, barn och unga

Telefonjourer och patient- och anhörigföreningar

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. Det finns flera telefonjourer du kan ringa för att få råd, både för dig som är barn, ungdom eller vuxen.

Det finns också patient- och anhörigföreningar som man kan kontakta.

Fäll ihop

Om du är barn

Om du är barn

Om du har det så här eller anar att någon annan lever så här, ska du berätta det för någon vuxen som du litar på. På webbplatsen Våga berätta finns information för dig som barn. Där kan läsa och lyssna på information, det finns bland annat information om var du kan få hjälp. Du har rätt att få hjälp!

Fäll ihop

Om du är förälder

Om du är förälder

Om du är förälder och känner att ditt barn inte får vad hen behöver av dig, har du rätt att få hjälp och stöd av socialtjänsten. Många föräldrar känner sig rädda för att kontakta socialtjänsten. Man kan vara rädd för att man ska bli fråntagen sitt barn om man berättar hur det är.

Men att våga berätta för någon om dina svårigheter är en bra början om du ska kunna förändra något. Socialtjänstens uppdrag är att i första hand ge hjälp och stöd som du behöver för att kunna ta hand om ditt barn. Det är också mycket lättare för socialtjänsten att ge rätt hjälp om ni samarbetar och har förtroende för varandra.

Fäll ihop

Fråga och svar

Fråga och svar

Fäll ihop

Mer för vuxna på andra webbplatser

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-01-18
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Illustratör:

Sebastian Franzén, Malmö


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2017-11-28
Redaktör:
Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län
Granskare:
Simon Leijnse, kommunikatör, Landstinget i Kalmar län