Senast reviderad 2013-08-22

Kan man vaccinera sig mot influensa fast man har en autoimmun sjukdom?

Fråga

Jag är har en bindvävssjukdom som behandlas med klorokinfosfat. Jag undrar om jag kan vaccinera mig emot influensa?

Anledningen till att jag frågar är att om man läser i böcker om SLE så avråds personer med SLE från vaccinering.

Svar

Det är riktigt att man tidigare har trott att vaccination mot influensa skulle kunna försämra reumatiska och andra så kallade autoimmuna sjukdomar som SLE och MS, men man har inte kunnat visa att det är så i de studier som gjorts. Tvärtom har man visat att vaccination mot influensa och lunginflammation (pneumokocker) är säkert för personer med SLE.

Infektionssjukdomar i sig själv riskerar att utlösa eller försämra inflammationssjukdomar i högre grad än själva vaccinationen. Om man däremot har ett pågående skov av inflammation rekommenderas att man avvaktar med vaccination liksom om man tar stora doser av inflammationshämmande medel som leder till att vaccinet har dålig effekt. I det senare fallet för att det kan vara verkningslöst, men inte farligt, att vaccinera sig.

Av dessa skäl kan det finnas skäl för personer med SLE och andra så kallade autoimmuna sjukdomar att vaccinera sig mot influensa. Dock bör man vid osäkerhet om lämpligheten i det enskilda fallet kontakta sin behandlande läkare. Vaccination mot influensa rekommenderas i första hand till så kallade medicinska riskgrupper.

Till riskgrupperna räknas man om man:

  • är 65 år
  • har en hjärt- eller lungsjukdom
  • har diabetes
  • har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak
  • har en kronisk lever- eller njursjukdom
  • är kraftigt överviktig
  • har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Den som inte hör till en riskgrupp, men ändå vill undvika att få influensa kan också vaccinera sig men får då vanligen stå för kostnaden själv.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin