Senast reviderad 2017-08-24

Kan jag vaccinera mig mot influensa fast jag har en autoimmun sjukdom?

Fråga

Jag är har en bindvävssjukdom som behandlas med klorokinfosfat. Jag undrar om jag kan vaccinera mig emot influensa?

Anledningen till att jag frågar är att om man läser i böcker om SLE så avråds personer med SLE från vaccinering.

Svar

Det är riktigt att man tidigare har trott att vaccination mot influensa skulle kunna försämra reumatiska och andra så kallade autoimmuna sjukdomar som SLE och MS. Men har inte visats att det är så i de studier som gjorts. Tvärtom visar det sig att vaccination mot influensa och lunginflammation, pneumokocker, är säkert för personer med SLE.

Infektionssjukdomar i sig själv riskerar att utlösa eller försämra inflammationssjukdomar i högre grad än själva vaccinationen. Om du däremot har ett pågående skov av inflammation rekommenderas att du avvaktar med vaccination.

Du bör även avvakta med vaccination om du tar stora doser av inflammationshämmande medel eftersom det leder till att vaccinet får dålig effekt. Det är alltså inte farligt att vaccinera sig utan vaccinet kan bara vara verkningslöst.

Det finns alltså skäl för personer med SLE och andra så kallade autoimmuna sjukdomar att vaccinera sig mot influensa. Men är du själv osäker om lämpligheten bör du rådgöra med din behandlande läkare. Vaccination mot influensa rekommenderas i första hand till så kallade medicinska riskgrupper.

Följande personer räknas till riskgrupper:

  • Om du är 65 år och äldre.
  • Om du har en hjärt- eller lungsjukdom.
  • Om du har diabetes.
  • Om du har nedsatt infektionsförsvar av annan orsak.
  • Om du har en kronisk lever- eller njursjukdom.
  • Om du är kraftigt överviktig.
  • Om du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen.

Den som inte hör till en riskgrupp, men ändå vill undvika att få influensa kan också vaccinera sig men får då vanligen stå för kostnaden själv.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin