1177 Vårdguiden på telefon

Skriv ut (ca 2 sidor)
Kalmar län

1177 Sjukvårdsrådgivningen i Kalmar län

Välkommen att ringa till 1177 Sjukvårdsrådgivningen i Kalmar län! De svarar på frågor om vård och hälsa, dygnet runt. Telefonnumret är 1177 och att ringa 1177 kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Ring 1177 för att tala med sjuksköterska om du är sjuk, har skadat dig eller har frågor om din hälsa. Ibland räcker det med goda råd om vård, men behöver du träffa läkare får du hjälp med vart du ska vända dig.

Du som brukar gå till din hälsocentral eller privata distriktsläkarmottagning för en speciell diagnos eller åkomma, ringer i första hand dit när det rör frågor om dig och din behandling.

1177 är öppet dygnet runt och en del av sjukvården i Landstinget i Kalmar län.

Ringa från mobil och utanför länet

Du når 1177 inom de län och regioner som är anslutna till tjänsten, också när du ringer från mobil. Ringer du i ett län som inte är anslutet till 1177 får du en hänvisning vart du kan vända dig istället.

Ringa med utländsk mobiltelefon eller från utlandet

För turister som kommer hit och ska nå sjukvårdsrådgivningen med utländsk mobiltelefon eller om du ringer från utlandet ringer du telefonnumret + 46 771 11 77 00.

Sjukvårdsrådgivning via texttelefon

Via texttelefon kan hörselskadade, döva och talhandikappade få hjälp i medicinska frågor.
Telefonnumret för sjukvårdsrådgivning via texttelefon är 0771-11 77 99.

Vid allvarliga olycksfall eller akuta sjukdomar ska du alltid ringa 112

Ring 112 till SOS Alarm dygnet runt när det gäller livshotande sjukdomar och skador. Personalen på SOS Alarm kan ge dig råd under tiden som du väntar på ambulans.

Sjukvårdsrådgivning på telefon
Skriv ut

Om 1177 Vårdguiden på telefon

Om 1177 Vårdguiden på telefon

1177 är ett nationellt telefonnummer för sjukvårdsrådgivning. Du kan ringa dygnet runt.

Sjuksköterskorna som svarar bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och vägleder till lämplig vårdmottagning när så behövs.

Varje landsting eller region driver sin egen verksamhet för sjukvårdsrådgivning. Tillsammans ingår alla i ett nationellt nätverk med ett gemensamt arbetssätt och gemensamt beslutsstöd. De råd du får håller därför samma kvalitet i hela landet.

Sjuksköterskorna som arbetar på sjukvårdsrådgivningarna svarar på cirka 4,5 miljoner samtal per år. Över 90 procent av dem som ringer följer de råd de får och är så nöjda att de skulle ringa igen.

Gäller det ett livshotande tillstånd - ring alltid 112!

När du ringer 1177

Det är bra att ha tyst omkring dig när du ringer eftersom det är viktigt att du och sköterskan hör varandra tydligt.

När du ringer 1177 får du ett antal valmöjligheter. Om du inte gör ett knappval kopplas du till en sjuksköterska. Du kommer att bli ombedd att knappa in personnumret för den som ärendet gäller, men du kan också vänta kvar utan att ange personnummer.

Alla samtal spelas in och behandlas med sekretess enligt patientdatalagen. De samtal som är rådgivningssamtal journalförs.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter

Till och med 31 december 2017 kan du som är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter få sjukvårdsrådgivning direkt av en sjuksköterska via texttelefon genom att ringa 0771-11 77 99. Det numret kommer från och med 1 januari 2018 att ersättas av PTS texttelefontjänst texttelefoni.se. Nästan alla som ringer via texttelefon till 1177 Vårdguiden använder redan nu texttelefoni.se. Tjänsten är en förmedlingstjänst där den som tar emot ditt texttelefonisamtal i sin tur ringer 1177.

Du som använder bildtelefon kan få sjukvårdsrådgivning via en teckenspråkstolk som i sin tur ringer 1177. Läs mer om tjänsten bildtelefoni.


Fäll ihop

När du vill ringa 1177 från ett annat land

När du vill ringa 1177 från ett annat land

Ring +46 771-11 77 00 för sjukvårdsrådgivning när du är utomlands. För samtal till texttelefon när du är utomlands, ring +46 771-11 77 99.

Fäll ihop

Har du problem att ringa 1177?

Har du problem att ringa 1177?

Det kan bero på att:

  • Din telefonoperatör inte har gjort det möjligt att ringa 1177. Detta gäller endast mindre operatörer och vissa IP-telefonioperatörer.
  • Du ringer från en företagsväxel som inte tillåter just detta nummer.

Vad kostar det att ringa 1177?

Kostnaden för att ringa 1177 är samma som för ett vanligt telefonsamtal. Hur mycket det är beror på vilken telefonoperatör och vilket abonnemang du har.

Fäll ihop

Synpunkter?

Synpunkter?

Har du synpunkter på den rådgivning du fått? Tyck till  

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-07-21
Redaktör:

Per Eklöf, 1177 Vårdguiden


Kalmar län
Tillägg uppdaterade:
2015-01-12
Redaktör:
Per Birkerud, Informationsenheten
Granskare:
Annika Billberg, Informationsenheten