Se dina provsvar i e-tjänsten Journalen

Nu kan du se de flesta av dina provsvar, som till exempel olika typer av blodprov och urinprov, i e-tjänsten Journalen.

Det är de cirka 350 vanligaste proverna som tas i vården som visas samt prover som tagits bakåt i tiden sedan den 1 oktober 2015. Det är alltså inte alla prover som kommer att visas, men förhoppningen är att på sikt kunna visa alla provsvar i e-tjänsten Journalen. Detta ger dig en möjlighet att bli mer delaktig i din egen hälsa och vård, vilket i sin tur leder till en bättre vård.

I e-tjänsten syns sedan tidigare bland annat journalanteckningar, diagnoser, läkemedel och vaccinationer.

>> Läs mer om e-tjänsten Journalen

Text: Hanna Lundberg

Till alla nyheter