Råd till personer som varit med om allvarliga händelser

Ring 1177 om du behöver vård eller stöd i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm. Sjuksköterskorna kan guida dig vidare om det behövs.

Om du behöver stöd eller vård i samband med de allvarliga händelserna i centrala Stockholm ring 1177 Vårdguiden på telefonnummer 1177. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd och vård eller ger dig möjlighet att tala med någon om dina egna eller dina närståendes reaktioner.

Det är normalt att reagera på svåra situationer. Om du är allvarligt skadad, ring 112.

I artikeln Råd till dig som varit med om en allvarlig händelse finns konkreta råd för hur du som är vuxen kan hjälpa dig själv att hantera en svår situation.

Ett kapitel ger handfasta tips på hur du kan stötta barn som varit med om en allvarlig händelse och ett kapitel vänder sig direkt till dig som är tonåring.

Här kan du läsa mer om vanliga reaktioner vid hot eller andra allvarliga händelser.

Sök vård i tid

Reaktionerna kan av olika orsaker bli så starka, plågsamma eller långvariga att du behöver hjälp. Vänta då inte för länge med att kontakta någon, som du tror kan hjälpa dig. Du kan exempelvis kontakta dig din hälsocentral, företagshälsovården eller en psykiatrisk öppenvårdsmottagning. Barn och ungdomar kan prata med barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, ringa Bris på telefonnummer 116 111 eller ringa Hjälplinjen.


Information på andra webbplatser:
Information från myndigheter: www.krisinformation.se
Polisen.se
Om du är orolig för en anhörig, ring polisens informationsnummer 114 14.

Text: Josefine Helin

Till alla nyheter