Kom igång-satsning för skolelever

Landstingets Kom igång-satsning landade idag på Oxhagskolan i Kalmar med fokus på mer rörelse i vardagen för skolans elever.

Landstinget i Kalmar län vill inspirera till en hälsofrämjande skolutveckling med fysisk aktivitet och minskat stillasittande och en aktiv fritid. Idag har Oxhagskolans skolpersonal och elever med föräldrar fått inspiration att röra på sig mer på och i anslutning till skolan.

Syftet är att stödja elever med funktionsnedsättning samt personal och föräldrar till mer fysisk aktivitet med fokus på verktyg i undervisning och på raster samt i vardag och föreningsliv. Målet är att få fler barn och ungdomar i rörelse samt minska stillasittandet. Viktigt att betona att det ska vara roligt, lustfyllt och anpassat.

Medarbetare från habiliteringen och folkhälsoutvecklare fanns idag på plats på Oxhagskolan tillsammans med kommunen, Parasport, Fritidskanalen och Dansinstitutet. Utöver pågående samarbetsprojekt kring mer rörelse för skolans elever bjöds det idag på sköna dans-moves, smoothies och kramkalas med björnen Tryggve från 1177 Vårdguiden.

Senaste hjärnforskningen visar att motion och träning får fullständigt ofattbara effekter på hjärnan, det organ som påverkas allra mest av att vi rör på oss. - Skolan och föreningslivet är bra arenor för rörelse, men det är viktigt att komma ihåg är att vi vuxna också är förebilder för våra barn, säger Hanna Johansson, folkhälsoutvecklare på Landstinget i Kalmar län.

Kom igång i skola är en av flera insatser som sker för skolan under hösten. Utöver detta kommer Oxhagskolan testa på race Runners, fritidskanalenes utbud, ha anpassad skoljogg, delta i Världens barnloppet med mera.

Bakgrund
Kom igång i skola sker i samarbete med kommun, skola och föreningsliv och är en del i landstingets fleråriga Kom igång-satsning. Syftet är att tillsammans med flera aktörer öka rörelsen och vardagsmotionen för ett friskare liv för invånarna i Kalmar län. Författaren bakom boken "Hjärnstark" Anders Hansens föreläsning "Träna för din hjärna" som nyligen livesändes på 1177.se för flera skolor i länet och Världens Barnloppet den 6 oktober, som landstinget och övriga aktörer arrangerar, är några andra exempel på fler delar i satsningen.

Information
Mer om #familjeutmaningen på 1177.se
Mer om varför fysisk aktivitet är livsviktigt på 1177.se
Mer om Världens barnloppet

Text: Josefine Helin

Till alla nyheter