Kom igång för skolelever

Nu sprider sig landstingets Kom igång-satsning till länets skolor. Tillsammans med berörda kommuner, Smålandsidrotten, Friskis & Svettis, P4 Kalmar besöks Torslunda skola och Alsteråskolan, som kommit en bit med pulsträning för att främja inlärning och hälsa.

Tillsammans med övriga aktörer vill Landstinget i Kalmar län vara med och inspirera till en hälsofrämjande skolutveckling med fysisk aktivitet och minskat stillasittande och en aktiv fritid.

Kom igång i skola och på fritid under hösten:

13/9 Kom igång i Torslunda skola, Mörbylånga kommun
19/9 Kom igång i Alsteråskolan, Mönsterås kommun
18/10 Kom igång för länets skolor i Oskarshamn: Workshop om fysisk pulshöjande aktivitet för att optimera inlärning och främja psykisk hälsa.

Målet kom igång-satsningen är att främja hälsa genom att motivera och inspirera de prioriterade målgrupperna att hitta verktyg för sin egen hälsa och prioritera en hälsosam livsstil.

Tillsammans för mer rörelse i Kalmar län
Det är nu fjärde året som landstingets Kom igång-satsningen sker. Tidigare har Västervik, Vimmerby, Hultsfred, Oskarshamn, Borgholm, Kalmar, Emmaboda, Nybro, Torsås, Högsby, Mönsterås fått besök av Kom-igång-turnén som landstinget gör tillsammans med hälsocentralernas livsstilmottagningar och distriktrehabs fysioterapeuter, kommunerna, P4 Kalmar, Smålandsidrotten, Friskis&Svettis och det lokala föreningslivet.

Kom igång-satsningen är en del i uppladdningen inför motionsfesten med Världens barnloppet den 7 oktober, som Landstinget i Kalmar län och övriga aktörer arrangerar tillsammans.

Mer om kom igång, hälsa och livsstil på 1177.se
Mer om Världens barnloppet

Text: Josefine Helin

Till alla nyheter