Barn- och ungdomsmottagningen Kalmar


Våra e-tjänster

Fler e-tjänster Färre e-tjänster
  • Avboka tid

  • Begär intyg

  • Beställa journalkopior

  • Boka tid

  • Dagvården Lejonet

  • Förnya hjälpmedel

  • Förnya recept

  • Hjälp oss att bli bättre

  • Kontakta oss

  • Omboka tid

Telefonnummer och Öppettider

0480-815 86
Telefontid idag:
Dygnet runt
Öppet idag:
07:30–16

Övriga tider och telefonnummer

Telefontider:
Mån-sön Dygnet runt
Öppettider:
Mån-tor 07:30–16
Fre 07:30–14
Växeltelefon:
0480-810 00

ADRESS

Besöksadress
Lasarettsvägen 1, Kalmar
Län, kommun
Kalmar län, Kalmar
Postadress
Länssjukhuset i Kalmar
Barn- och ungdomsmottagningen
391 85 Kalmar
Vägbeskrivning

Barn- och ungdomsmottagningen finns på Länssjukhuset i Kalmar, hus 18, plan 2. Lättast kommer du till oss genom att gå in via entrén till förlossning och ta till vänster. Följ skyltar mot barn- och ungdomsmottagningen.

Vårt utbud

Astma- och allergimottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år. De som kommer till oss kan exempelvis ha måttlig eller svår astma i kombination med andra allergiska sjukdomar som eksem, födoämnesallergi, allergiska ögon, hösnuva och näsbesvär. Vi tar även emot barn och ungdomar som har andra kroniska lungsjukdomar än astma.

Kontakta oss
Telefonnummer: 0480-81364
Telefontider: 08:15-09:00

Läs mer om:

Diabetesteamet

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har diabetes.

Kontakta oss
Telefonnummer: 0480-81311
Telefontider: Mån, ons 8:15-8:45 (diabetessköterska). Övrig tid telefonsvarare.

Information till närstående
Vi erbjuder information om diabetes till närstående, exempelvis mor- och farföräldrar eller en kompis. Informationen ges andra tisdagen varje månad klockan 15.15–16.15. Föranmälan görs till Diabetesteamets telefonnummer.

Information till skolpersonal
Första tisdagen i varje månad kl 15.15-16.15. Samling i väntrummet på barnmottagningen, hus 18, plan 2. Föranmälan till telefonnummer 0480-81311, meddela att ni kommer och hur många som kommer.

Diabetescafé
Sista måndagen varje månad har vi diabetescafé för barn upp till årskurs två. Föranmälan görs till Lekterapin via telefonnummer 0480-81469.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Hjärtmottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har en hjärtsjukdom och behöver kontrollera sitt hjärta. Vi utreder och gör uppföljning av tidigare behandlingar som till exempel medicinsk behandling eller hjärtkirurgi.

Kontakta oss
Telefonnummer: 0480-448425
Telefontider: Mån-Ons 08:00-08:30
Efter klockan 08:30 kopplas telefonsvarare på som avlyssnas mån-ons.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Psykosomatikmottagning

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år. Barn som kommer till oss har ett sjukdomstillstånd som beror på psykiska eller sociala orsaker.

Kontakta oss via remiss från hälsocentralen, skolhälsovården eller egenremiss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Uroterapimottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar upp till 18 år som har urinvägsproblem. Barn som kommer till oss kan exempelvis ha problem med att de kissar på sig antingen på natten eller på dagen.

Kontakta oss via remiss från hälsocentralen, skolhälsovården eller egenremiss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Tillväxtmottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år vars längd behöver utredas. Barn som kommer till oss kan vara kortare eller längre än sina jämnåriga kompisar, växa långsamt, ha stannat av i sin längd, börjat växa snabbare eller inte längre växer som förväntat.

Kontakta oss via remiss från hälsocentralen, skolhälsovården eller egenremiss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Obesitasmottagningen

Vi tar emot barn och ungdomar under 18 år som har fetma och behöver hjälp med att genomföra långsiktiga livsstilsförändringar. Målet med behandlingen hos oss är att barnet inte ska gå upp mer i vikt alternativt få en hälsosam och hållbar viktnedgång. Vi erbjuder både individuell behandling och information i grupp.

Kontakta oss
Telefonnummer: 0480-448820
Telefontider: Tis, tors 08:10-08:30

Läs mer på 1177 Vårdguiden:

Om oss

På barn- och ungdomsmottagningen tar vi emot barn och ungdomar för utredning av sjukdomar och tillstånd som kräver specialistvård. Till oss kommer barn som först har sökt vård på hälsocentralen, barnhälsovårdsmottagningen eller hos skolläkaren.

Information till patienter

Ålder:
Vi tar emot patienter som är 18 år eller yngre.

Information till besökare

Besöksregler:
Undvik parfym och starka dofter vid besök hos oss.

Läs mer på 1177 Vårdguiden

Visa fler mottagningar inom

Driftsform:
Landsting/Region.

Den här sektionen innehåller omdömen och fakta för Barn- och ungdomsmottagningen Kalmar.

Generella patientomdömen

Positiv upplevelse av delaktighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

91 %

Andel positiva svar om delaktighet i sin vård från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
91 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av information och kunskap efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om information och kunskap från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av kontinuitet och samordning efter besök vid en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om kontinuitet och samordning från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av känslomässigt stöd hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

86 %

Andel positiva svar om personalens förmåga till känslomässigt stöd från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
86 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av respekt och bemötande efter att ha besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

85 %

Andel positiva svar om respekt och bemötande från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
85 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positiv upplevelse av tillgänglighet hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om tillgänglighet från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information

Positivt helhetsintryck hos patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

90 %

Andel positiva svar om helhetsintryck från patienter som besökt en öppenvårdsmottagning på sjukhus. Resultatet är en sammanvägning av flera svar i Nationell Patientenkät.

Patientenkäten genomfördes
2018
Den patientupplevda kvalitén är
90 av 100
Källa:
Nationella patientenkäten, Sveriges Kommuner och Landsting
Mer information Mindre information