Resonium

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Vad är Resonium?

Resonium är ett läkemedel som man använder när man har för mycket kalium i blodet, till exempel vid njursvikt. För mycket kalium i blodet kan leda till störningar i hjärtverksamheten.

Resonium tillhör en grupp läkemedel som kallas för polystyrensulfonat-hartser. Det verksamma ämnet är natriumpolystyrensulfonat.

Recept och högkostnadsskydd

Resonium finns som pulver. Medicinen kan köpas receptfritt.

Medicinen ingår i högkostnadsskyddet för läkemedel när den skrivs ut på recept. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel som man får på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat ett maxbelopp.

Så här fungerar medicinen

I det verksamma ämnet, natriumpolystyrensulfonat, ingår natrium. När medicinen passerar magen och tarmen frigörs natrium och istället binds kalium. Läkemedlet, tillsammans med bundet kalium, tas inte upp av kroppen utan försvinner ut med avföringen.

Resonium har effekt tidigast efter cirka 4 timmar. Effekten kan kvarstå upp till två dagar.

Hur tar man medicinen?

Man rör ut pulvret i lite vatten, gröt, saft eller sylt. Man ska undvika att andas in pulvret.

Den vanligaste svårigheten med att använda läkemedlet brukar vara att kunna svälja den ganska stora mängden pulver och att lyckas variera den mat och dryck som man blandar pulvret med så att det inte blir för ensidigt.

Pulvret är fuktkänsligt och ska förvaras i originalförpackningen.

Man kan också få läkemedlet som lavemang i ändtarmen. Då görs en särskild blandning av läkemedlet som man får när man vårdas på sjukhus.

När man använder Resonium får man gå på regelbundna kontroller av mängden kalium i blodet eftersom det är viktigt att kaliumhalten inte sjunker för lågt och att balansen av andra salter i kroppen inte rubbas.

Dosering

Det är viktigt att följa doseringsanvisningarna. Om läkemedlet är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Då ska man följa de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. Annars ska man följa de anvisningar om dosering som står på förpackningen eller informationsbladet som finns i förpackningen, den så kallade bipacksedeln.

Den exakta doseringen anpassas efter hur mycket kalium man har i blodet.

I förpackningen finns ett doseringsmått. Om man har måttligt ökad mängd kalium i blodet är en vanlig dos för vuxna ett struket doseringsmått, cirka 15 gram varje eller varannan dag. Vid akut kraftigt förhöjd mängd kalium i blodet används högre doser, till exempel 15 gram 3-4 gånger om dagen. Resonium ska då kombineras med annan behandling.

Läkemedlet kan också skrivas ut till barn och då bestäms dosen av barnets kroppsvikt.

Viktigt

Man bör inte använda Resonium om man har vissa tarmsjukdomar som kan ge förstoppning. Om man får besvärande förstoppning ska man kontakta läkaren som avgör om man ska avbryta behandlingen.

När man behandlas med Resonium bör man få råd av dietist om hur man kan reglera kaliuminnehållet i kosten.

Om man tar andra läkemedel samtidigt

Om man tar flera läkemedel samtidigt finns det risk för att de påverkar varandra. Det gör att man till exempel kan behöva ändra doseringen. Därför ska man alltid försäkra sig om att det går bra att ta andra mediciner, naturläkemedel eller växtbaserade läkemedel samtidigt. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek.

Man ska inte ta medicinen tillsammans med läkemedel som innehåller levotyroxin eller liotyronin, till exempel Levaxin och Liothyronin.

Effekten av Resonium kan påverkas av vissa läkemedel mot sur mage, så kallade antacida, och vissa medel mot förstoppning.

Biverkningar

En del personer som använder medicinen kan till exempel få förstoppning eller avföringsklumpar eller diarré. Vissa kan må illa, få kväljningar, kräkas eller tappa aptiten.

Graviditet och amning

Resonium tas inte upp från magen eller tarmen, men uppgifter saknas om användning under graviditet och amning. Man ska rådgöra med sin läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid eller ammar.

Andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne

Även läkemedlet Resonium-Calcium, som innehåller det verksamma ämnet kalciumpolystyrensulfonat, binder kalium. Det kan vara bra att veta så att man inte av misstag använder flera läkemedel som innehåller liknande verksamma ämnen, eftersom man då kan få i sig för mycket.


Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden beskriver när läkemedlet används, hur det verkar i kroppen, hur du ska ta det och annat som är bra att känna till. I texten nämns de vanligaste biverkningarna, vanlig dosering och de viktigaste interaktionerna, det vill säga när olika läkemedel påverkar varandra. Texten tar också upp vad som gäller om du är gravid eller ammar.

Den viktigaste källan är den produktresumé, SPC, som ligger till grund då ett läkemedel godkänns för användning. Men även andra kvalitetssäkrade källor används, till exempel Janusinfo när det gäller interaktioner, graviditet och amning. Ibland står det lite olika i källorna. Redaktionen vid 1177 Vårdguiden gör då i samarbete med oberoende experter en bedömning av vad som kan vara rimligt att ta med eller inte ta med. Olika källor vägs mot varandra. Syftet är att hjälpa till att göra ett urval av det som är mest vanligt och viktigt.

När du köper ett godkänt läkemedel följer det med en så kallad bipacksedel. I den finns fullständig information om läkemedlet. Där står mer om till exempel mindre vanliga biverkningar och interaktioner. Sök bipacksedlar på Läkemedelsverkets webbplats eller fass.se

Utbyte av läkemedel på apotek

När du köper läkemedel på recept erbjuder apoteket ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte. Likvärdiga läkemedel innehåller samma verksamma ämne i samma mängd, ger samma medicinska effekt och fungerar på samma sätt i kroppen.
Läs mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel – hur de fungerar, hur de ska användas och förvaras. Du kan även diskutera frågor som rör risker och biverkningar eller andra frågor kring användning av läkemedel.

Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats. Där finns ett elektroniskt formulär att fylla i eller en blankett att skriva ut och skicka in.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2015-11-02
Manusunderlag:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Peter Bárány, läkare, specialist i njursjukdomar, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge.