Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Rehabilitering i Jönköpings län

Rehabilitering i varmt klimat för patienter i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du kan i vissa fall få rehabilitering utomlands i ett varmt klimat om du har psoriasis, en reumatisk sjukdom eller en neurologisk sjukdom eller skada. Beroende på vilken sjukdom eller skada du har får du olika typer av rehabilitering och träning. Målet är att förbättra din fysiska, psykiska och sociala funktionsförmåga.

Rehabilitering i varmt klimat bidrar förhoppningsvis till att minska sjukfrånvaron från en arbetsplats, utbildning eller liknande.

Det finns också möjlighet att ansöka om rehabilitering hos sjukgymnast och arbetsterapeut om du reser på egen hand, så kallad poliklinisk behandling.

Vem kan ansöka om rehabilitering i varmt klimat?

Innan du ansöker om rehabilitering i varmt klimat är det viktigt att du gör egna insatser hemma. Rehabiliteringen hemma är alltid den första insatsen. Det är viktigt att du fortsätter med din rehabilitering hemma efter att du har kommit hem för att behålla de positiva effekterna av rehabilitering i varmt klimat. Om du varit i väg tidigare vägs även den behandlingsrapporten in i den nya bedömningen.

Rehabilitering i varmt klimat kan ansökas av:

 • barn och ungdomar med inflammatoriska reumatiska sjukdomar
 • vuxna med inflammatoriska reumatiska sjukdomar
 • vuxna med neurologiska sjukdomar eller skador
 • vuxna med psoriasis

Vad krävs för att få rehabilitering i varmt klimat?

Den medicinska bedömningen avgör om du beviljas rehabilitering i varmt klimat. Vid likvärdig medicinsk bedömning prioriteras patienter som är i arbete.

Om du har behov av personlig assistans måste din medföljares kostnad betalas med andra medel.

Ny rehabiliteringsperiod beviljas i regel tidigast efter två år.

För all rehabilitering i varmt klimat gäller:

 • att du ska kunna tillgodogöra dig intensiv träning individuellt, i grupp och i bassäng.
 • att ditt medicinska tillstånd klarar av träning i varmt klimat och den långa resan.
 • att du inte har ett pågående missbruk.

Uttagningskriterier för reumatiska sjukdomar

Vuxna

 • Uttagningen sker alltid efter medicinsk bedömning av särskilt utsedda läkare.
 • I första hand prioriteras patienter med inflammatorisk ledsjukdom, till exempel reumatoid artrit, psoriasisartrit eller ankyloserande spondylit.

Barn och ungdomar 6-18 år

Region Jönköpings län bekostar resa och uppehälle för en medföljande närstående (vuxen) till barn eller ungdomar upp till 18 års ålder.

Uttagningskriterier för neurologiska sjukdomar

 • Uttagningen sker alltid efter medicinsk bedömning av särskilt utsedda läkare.
 • Hänsyn tas till vilken rehabilitering man har fått och som planeras. Rehabilitering utomlands beviljas i regel tidigast 8 månader före/efter andra intensiva rehabiliteringsinsatser.
 • Patienter som är lämpade för denna form av rehabilitering har neurologiska sjukdomar och rörelsenedsättning och kan förmodas bli förbättrade av rehabilitering i varmt klimat.
 • Patienten ska vara träningsmotiverad och van vid regelbunden träning hemma.

Uttagningskriterier för psoriasis

 • Uttagningen sker alltid efter medicinsk bedömning av särskilt utsedda läkare.
 • I första hand prioriteras patienter med utbredd medelsvår/svår psoriasis som inte läker med hjälp av lokalbehandling, ljusbehandling eller läkemedelsbehandling.

Behandlingsperiod

Rehabilitering för vuxna erbjuds under perioden september till juni. För barn och ungdomar sker rehabilitering under sommarmånaderna. Behandlingsperioden är tre veckor och sker på anläggningar som är upphandlade av Region Jönköpings län. Rehabilitering på andra anläggningar beviljas inte.

Så här ansöker du

Uttagning sker vid två tillfällen per år och sjukdomsgrupp, med undantag för barn och ungdomar där uttagning sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 15 april för nästkommande höst och den 15 oktober för nästkommande vår.

Barn och ungdomar ansöker via barn- och ungdomsmedicinska mottagningar, som prioriterar de barn och ungdomar de bedömer har störst behov av utlandsvård.

Din ansökan om rehabilitering i varmt klimat ska innehålla ett läkarintyg, aktuell medicinlista och egen ansökan. Läkarintyget får inte vara äldre än fyra månader. I ansökan är det viktigt att målsättningen för rehabiliteringen tydligt framgår. Det är en specialistläkare som beslutar om du beviljas rehabiliteringen. Beslutet kan inte överklagas.

Ansökningsformulär via e-tjänster:

Svar på ansökan

Du får besked hemskickat per post om ansökan beviljats, fått reservplats eller avslagits. Har du fått en beviljad ansökan skickas den även till den berörda rehabiliteringsanläggningen. Du får praktisk information direkt från anläggningen, bland annat om restid, hotell och veckoschema.

Under behandlingsresan betalar du en patientavgift som kallas egenavgift. Avgiften motsvarar den du annars betalar när du är inlagd på sjukhus.

Inför resan

När du blivit beviljad rehabilitering i varmt klimat kan du som arbetar eller söker arbete kontakta Försäkringskassan och ansöka om förebyggande sjukpenning. Tänk på att du även behöver ett läkarintyg för en sådan ansökan.

Om du inte redan har det Europeiska sjukförsäkringskortet (EU-kortet) kan du ansöka om detta hos Försäkringskassan.

Anslutningsresor

Du ordnar och bekostar själv din anslutningsresa till och från flygplatsen i Sverige.

Avbokning

Du kan avboka din rehabilitering i varmt klimat om du har medicinska skäl eller om en nära anhörig blir svårt sjuk. Då behövs ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Kontakta din handläggare så fort som möjligt.

Avbruten behandlingsperiod

Kontakta omedelbart din handläggare och den anläggning där du vistas om du behöver avbryta din rehabilitering i förtid. Om du har medicinska skäl, eller om en nära anhörig blir svårt sjuk, behövs  ett läkarintyg som styrker dina uppgifter. Om du avbryter av någon annan anledning måste du betala din hemresa själv.

Sjukvårdande behandlingar vid resa på egen hand

Om du har varaktiga funktionsnedsättningar kan du ansöka om poliklinisk rehabilitering i varmt klimat, om du har särskilda behov av sol och/eller värme, för att förbättra funktionstillståndet.

Poliklinisk rehabilitering betyder att du beviljas ett visst antal behandlingar. Du ansvarar själv för att boka och betala resa, kost och logi. Uttagningar sker efter medicinsk prioritering och kan bara nyttjas en gång per år. Se ansökningsdatum i kapitlet Så här ansöker du.

Du fyller i ansökan/beställningsblankett om polikliniska behandlingar som finns på:

Ansökan skickas tillsammans med läkarintyg till handläggare för rehabilitering utomlands.

Om du har frågor om rehabilitering i varmt klimat

Har du frågor kan du kontakta handläggare för rehabilitering i varmt klimat på telefon. Du hittar kontaktuppgifter här:

Till toppen av sidan