Hjälp oss att bli bättre!

Delta i vår webbundersökning och berätta vad du tycker om 1177.se. Undersökningen tar några minuter att genomföra och svaren är anonyma.

Tack för att du deltar!

Du hittar undersökningen här.
Fler behandlingar

Kateter till njuren - urintömning med nefrostomikateter

Innehållet gäller Jönköpings län

Om njuren inte kan tömmas på urin den naturliga vägen på grund av njursten eller någon annan förträngning kan du få en kateter till njuren insatt, en så kallad nefrostomikateter.

Hur går behandlingen till?

Med hjälp av ultraljud och/eller röntgen förs en tunn plastslang (kallad nefrostomikateter) in i njurbäckenet via huden. Genom slangen rinner urinen ut i en uppsamlingspåse. Ingreppet görs vanligtvis på den radiologiska kliniken, ibland i ryggbedövning.

Så här sköter du en nefrostomikateter efter behandlingen

Förbandet behöver bytas en gång i veckan eller oftare vid behov. Om du byter förbandet för ofta ökar risken för att katetern ska ändra läge eller åka ut. Katetern är fixerad med en speciell rund fixeringsplatta och en häfta. Det är bara häftan som ska bytas, inte fixeringsplattan.

Det är viktigt att katetern fästs utan att vara sträckt och att den fästs framåt så att ingen "knickbildning" uppstår. Distriktssköterskan hjälper till med det. En överfylld urinuppsamlingspåse och/eller felaktig fixering kan göra att katetern åker ut.

En gång per vecka ska mellankopplingen bytas. Mellankoppling och urinuppsamlingspåsar får du av distriktssköterskan.

Om urinen är grumlig, om det finns blod i urinen eller om det blir stopp i katetern kan den spolas med 10-20 ml sterilt koksalt.

Om det uppstår komplikationer

Om katetern skulle åka ut eller ändra läge (så att urinenflödet upphör) ska du omgående kontakta en akutmottagning för att få en ny kateter insatt. Gäller även nattetid.

Till toppen av sidan