Vanliga symtom - när ska jag söka vård?

Här kan du få hjälp att bedöma om du kan vårda dig själv eller behöver söka vård på en vårdcentral, jouröppen mottagning eller akutmottagning. Ibland får du rådet att ringa 1177 för att få hjälp att bedöma dina symtom och var du ska söka vård.

Viktig information

Ring 1177 eller läs på 1177.se om du har symtom som inte finns med här eller om du behöver mer råd.

Använd inte denna funktion om

  • det gäller barn under 1 år
  • du känner dig mycket sjuk.

Ring då istället 1177 för sjukvårdsrådgivning. 
Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Jag har läst och vill gå vidare.

Till toppen av sidan