OM COVID-19 – CORONAVIRUS

Frågor och svar om antikroppstest för covid-19 i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Vad är ett antikroppstest, vem får ta det och när, och vad kostar det? Här har vi samlat de vanligaste frågorna om antikroppstest för covid-19.

Vad är ett antikroppstest och vad visar det?

Ett antikroppstest visar om en person har haft covid-19 och bildat antikroppar mot viruset. Visar antikroppstestet att du har antikroppar innebär det att du tidigare har haft covid-19 och att antikroppar finns kvar i blodet som en del av det immunologiska minnet av infektionen. Om du skulle stöta på covid-19 igen känner antikropparna igen viruset och hjälper till att skydda dig mot en ny infektion.

Hur går ett antikroppstest till?

Ett antikroppstest tas genom ett blodprov i armen och görs av vårdpersonal. Provet går inte att ta som ett ”stick i fingret”.

Vem ska inte göra ett antikroppstest?

Du ska inte lämna ett antikroppstest om du har haft några misstänkta symtom på covid-19 de senaste 14 dagarna. Om du har pågående symtom för covid-19 ska du istället boka tid för provtagning av covid-19.

Om du tidigare har testat dig för covid-19 och haft en bekräftad infektion behöver du inte göra ett antikroppstest. Då gäller istället precis samma förhållningsregler som för den som har ett positivt antikroppstest.

Barn under 16 år ska endast testas för antikroppar om det finns medicinska skäl till det. Det betyder att en läkare bedömer att det finns en anledning till att ta provet.

Vem har nytta av ett antikroppstest?

Du kan ha nytta av ett antikroppstest om du själv tillhör en riskgrupp eller vill umgås med någon som tillhör en riskgrupp för covid-19.

Om du har varit sjuk med symtom som liknar covid-19, men aldrig blivit testad, kan ett antikropptest med stor sannolikhet visa om du haft covid-19 eller inte. Om du tidigare inte har haft några misstänkta symtom alls är chansen att du har antikroppar mycket liten.

Hur gör jag för att boka en tid för antikroppstest?

Du bokar tid för antikroppstest på valfri vårdcentral. I dagsläget erbjuder en del av länets vårdcentraler antikroppstester. Du behöver inte vara listad där du gör testet. Du kan inte boka tid genom att ringa 1177 på telefon.

Om du inte kan boka din tid själv kan du ta kontakt med den aktuella vårdcentralen.

Jag hittar ingen tid att boka. När släpps det nya?

Tider släpps kontinuerligt, så testa att söka efter en tid igen lite senare. De tider som syns är de enda tider som finns tillgängliga för antikroppstestning. Däremot kan du söka efter lediga tider på en annan vårdcentral, oavsett vilken vårdcentral du är listad hos.

Vad kostar ett antikroppstest?

Det kostar 200 kronor att bli testad. Detta är en så kallad egenavgift som inte ingår i högkostnadsskyddet.

Antikroppstester behöver ha en mycket hög prestanda för att ge ett tillförlitligt testresultat. Det test som används av Region Jönköpings län uppfyller Folkhälsomyndighetens krav på känslighet och träffsäkerhet och ger ett tillförlitligt svar.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt provsvar?

Provsvaret för ditt antikroppstest kan du läsa i din journal inom 7 dagar genom att logga in på 1177.se. Du ansvarar själv för att logga in och ta del av svaret.

Vad innebär det att ha antikroppar mot covid-19?

En person med antikroppar är sannolikt skyddad mot att bli smittad av covid-19 och för inte smittan vidare. I dagsläget är bedömningen att skyddet varar sex månader från det att personen har fått sitt testresultat. Med ökad kunskap kan denna rekommendation komma att uppdateras.

Vad gäller för mig som har ett positivt antikroppstest men inte tillhör en riskgrupp?

Ett positivt antikroppstest betyder att du kan umgås, både inomhus och utomhus, med närstående som familj och vänner men också med personer som tillhör en riskgrupp.

Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning och fortsätta att följa de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället. Till exempel:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Följa myndigheternas generella rekommendationer, föreskrifter och lagstiftning som finns för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.
  • På arbetsplatsen: Följa och arbeta efter riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Vad gäller för mig som har ett positivt antikroppstest om jag själv tillhör riskgrupp?

Ett positivt antikroppstest betyder att du kan umgås, både inomhus och utomhus, med närstående som familj och vänner men också med andra personer som tillhör en riskgrupp. Begränsningen att avstå från större sociala sammanhang kvarstår.

Observera att varje person alltid behöver göra en egen bedömning och fortsätta att följa de generella smittskyddsåtgärder som gäller i samhället. Till exempel:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna ofta.
  • Följa myndigheternas generella rekommendationer, föreskrifter och lagstiftning som finns för att minska smittspridningen av covid-19 i samhället.

På arbetsplatsen: Följa och arbeta efter riktlinjer och rekommendationer om personlig skyddsutrustning och hygienrutiner inom hälso- och sjukvård samt omsorg.

Kan jag ha haft covid-19 utan att få några antikroppar?

Ja, en mindre andel av de som har varit sjuka i covid-19 får inga mätbara antikroppar. Med stor sannolikhet är dessa personer ändå skyddade mot ny infektion den närmsta tiden. Så om du har haft en bekräftad covid-19-infektion gäller samma förhållningsregler som om du har ett positivt antikroppstest.

Varför får inte barn ta prov?

Blodprov ska endast tas på barn om det finns medicinska skäl till att göra det. För de flesta barn innebär inte ett antikroppssvar någon förändring i hur de ska leva i vardagen, hemma eller på skolan. Därför är antikroppstestning ofta inte nödvändig. En läkare kan däremot bedöma att det finns en anledning till att ta ett antikroppstest och då ordinera ett prov.

Ungdomar som har fyllt 16 år bedöms själva kunna avgöra om de vill och har behov av att ta ett antikroppstest. De kan dessutom själva logga in på 1177.se för att boka en tid för provtagning och se sitt provsvar i journalen.

Till toppen av sidan