Om vaccin mot covid-19

Jag är utlandssvensk. Kan jag vaccinera mig mot covid-19 i Sverige?

Fråga

Jag är svensk medborgare, men bor och är försäkrad utomlands, en så kallad utlandssvensk. Kan jag vaccinera mig i Sverige?

Svar

Du som är utlandssvensk bör, liksom alla andra, vaccinera dig så nära ditt hem som möjligt. Det för att minska risken för smittspridning i samband med resor.

Du som är utlandssvensk och bor i ett EU/EES-land eller i Schweiz kan vaccinera dig i Sverige kostnadsfritt. Då måste du också ha ett europeiskt sjukförsäkringskort som är utfärdat i det land som du bor eller arbetar i. Detsamma gäller vissa studenter och pensionärer som har intyg från Försäkringskassan. Samma prioritetsordning för vaccinationen gäller som för de som bor i Sverige

Utlandssvenskar som bor utanför EU/EES och Schweiz kan som regel inte vaccinera sig mot covid-19 i Sverige. Undantag är personer som arbetar på vissa svenska uppdrag utomlands. Det är till exempel statligt utsända och deras familjer, missionärer, präster och volontärer i vissa länder.

Läs mer om vård i Sverige om du är utlandssvensk.

Jönköpings län

Du som inte är folkbokförd i Jönköpings län, vistas tillfälligt här eller saknar svensk personnummer har rätt att vaccinera dig mot covid-19 i Jönköpings län.

Du ansvarar själv för att boka tid för vaccination. Läs mer om när det är din tur att vaccineras och hur du gör för att boka tid

Till toppen av sidan