OM COVID-19 – OTHER LANGUAGES

Tightening of guidelines to reduce the spread of covid-19 - other languages

Innehållet gäller Jönköpings län

Below, you can find links to information in multiple languages about tightening of the general guidelines in Jönköping County.

Tightening of guidelines to reduce the spread of covid-19 - arabic

Information in arabic about tightening of the general guidelines in Jönköping County.

Tightening of guidelines to reduce the spread of covid-19 - dari/persiska

Information in dari about tightening of the general guidelines in Jönköping County.

Tightening of guidelines to reduce the spread of covid-19 - somali

Information in somali about tightening of the general guidelines in Jönköping County.

Tightening of guidelines to reduce the spread of covid-19 - tigrinja

Information in tigrinja about tightening of the general guidelines in Jönköping County.

Skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19 - svenska

Information om skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19 i Jönköpings län.

Skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19 - teckenspråk

Information om skärpta råd för att minska smittspridning av covid-19 i Jönköpings län.

Till toppen av sidan