Lämna prov och få provsvar om covid-19

Se ditt provsvar för covid-19

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som provtagits för covid-19 i Jönköpings län hittar ditt provsvar i journalen via nätet.

2. Välj ett inloggningssätt och legitimera dig för att logga in.

3. När du är inloggad i e-tjänsterna klickar du på Journalen.

4. Du får därefter göra ett val om vilka uppgifter i din journal du vill ta del av. Välj Visa alla uppgifter.

5. När du kommit in i din journal, välj Provsvar för att komma vidare.

6. Klicka på det provsvar som du vill ta del av för att detaljerna ska bli synliga.

7. Så här ser svaret ut om det är positivt (Sars-CoV-2 har påvisats) i kolumnen Resultat. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

Det är informationen i resultatkolumnen som visar resultatet, inte kolumnen för referensintervall. 

8. Så här ser svaret ut om det är negativt (Sars-CoV-2 har ej påvisats) i kolumnen Resultat. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

9. Så här ser svaret ut om det blivit något fel med ditt prov. Resultatet går ej att bedöma betyder att det inte går att få något resultat från provet. Du ska då ta kontakt med din vårdcentral, det kan hända att du måste lämna ett nytt prov.

Till toppen av sidan