Om covid-19 – coronavirus

Besök på sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Från den 3 november är det inte längre tillåtet för anhöriga och närstående att besöka patienter som vårdas på någon av länets sjukhus.

Sjukhuspersonal hos inneliggande patient

Besök till patienter som vårdas på sjukhus

Besöksrestriktionerna innebär att inga anhöriga eller närstående får besöka patienter som vårdas på någon av Jönköpings läns sjukhus; Länssjukhuset Ryhov, Höglandssjukhuset i Eksjö och Värnamo sjukhus. 

Genom besöksrestriktioner begränsas en eventuell smittspridning och de patienter som är särskilt infektionskänsliga och utsatta skyddas.

Medföljare till besök på mottagningar på sjukhus

Du får inte ha någon medföljande med dig vid besök på mottagningarna på något av länets sjukhus. Restriktionen gäller inte dig som har behov av ledsagare. 

Det är fortfarande viktigt att du:

  • stannar hemma om du har förkylningssymtom, även lindriga.
  • håller avstånd till andra, helst två meter.
  • tvättar händerna ofta och noga.

Tack för att du visar hänsyn!

Till toppen av sidan