SAMLAD INFORMATION OM CORONAVIRUSET - COVID-19 I JÖNKÖPINGS LÄN

Besök på sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Det är inte tillåtet att besöka patienter som är inlagda på Jönköpings läns sjukhus, Länssjukhuset Ryhov, Värnamo sjukhus och Höglandssjukhuset i Eksjö.

Utropstecken

Om det finns särskilda skäl kan tillstånd ges för att besöka en patient. Då ska avdelningen där patienten är inlagd kontaktas.

Genom besöksrestriktioner begränsas en eventuell smittspridning och de patienter som är särskilt infektionskänsliga och utsatta skyddas. Tack för att du visar hänsyn.

Bakgrunden till beslutet är att Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för allmän smittspridning av coronavirus är mycket hög i Sverige.

Till toppen av sidan