OVANLIGA INFEKTIONER

Covid-19 – other languages

Below, you can find links to information in multiple languages about covid-19.

More about covid-19

Protect yourself and others

Jönköpings län

Information in Arabic

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på arabiska.

Information in Dari

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på dari/persiska.

Information in Somali

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Informationen är på somaliska.

Information om coronaviruset och råd för hur du kan undvika att sprida smittan. På så vis skyddar du dig själv och andra i din omgivning. Filmen är på tigrinja.

Filmernas innehåll på svenska

Filmerna är procucerade av Region Jönköpings län och innehåller de riktlinjer och allmänna råd som finns för att förhinda smittspridning. Här kan du läsa manuset till filmerna på svenska. 

Here are links to information from the Public Health Agency of Sweden about how to protect yourself and others from covid-19. 

Till toppen av sidan