ATT LEVA MED CANCER

Lära sig leva med cancer - stöd och undervisningsprogram

Innehållet gäller Jönköpings län

Lära sig leva med cancer med betoning på ordet leva, är ett nationellt stöd- och undervisningsprogram med information och rehabilitering för patienter och närstående. Kurser hålls vid åtta tillfällen och innehåller föreläsningar, samtal och praktiska övningar.

För vem?

Stöd- och undervisningsprogrammet Lära sig leva med cancer är för dig som vuxen i Jönköpings län som har eller har haft cancer. Kursen vänder sig också till dina närstående. Programmet är baserat på forskning gjord av sjuksköterskan och docenten Gertrud Grahn vid Lunds universitet.

Aktuella kurser

Dag och tid

Tisdagar kl. 18:00-20:00, med start den 5 mars 2019.

Plats

Kyrkbacksgården, Österlånggatan 17, 575 31 Eksjö.

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 februari till Katarina Drott på telefon 010-243 57 40 eller Gunnar Svensson via e-post gunnar.svensson@rjl.se

Kontakt

Fråga gärna vårdpersonalen om kursinformation. För mer information, kontakta någon av kontaktpersonerna på Onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov: 

Till toppen av sidan