ALLERGIER OCH ÖVERKÄNSLIGHET

Överkänslighet mot el

Innehållet gäller Jönköpings län

Det finns hjälpmedel som underlättar för personer som upplever sig vara elöverkänsliga.

Ett exempel är så kallade himmelsnätet som täcker kroppen och på så sätt ger skydd mot elektromagnetisk strålning.

Vårdcentralerna eller sjukhusen kan inte av hygieniska skäl erbjuda detta hjälpmedel. Himmelsnätet är tillåtet att använda i samband med vårdbesök.  

Vid besök i vården

Om du ska besöka vårdcentral eller sjukhus och vill ta med himmelsnätet eller annat liknande skydd hjälper personalen att hitta en lämplig upphängningsanordning. Enligt Region Jönköpings läns hygienregler är det tillåtet att använda skyddsnätet i väntrum och i enkelrum, men inte i vårdrum som man delar med andra patienter. Av samma skäl är undersökning och behandling i eller under nätet inte tillåten.

Elsanerat vårdrum på Länssjukhuset Ryhov

På Länssjukhuset Ryhov finns ett vårdrum där elen så långt det är möjligt är sanerad och som kan användas vid en längre sjukhusvistelse. Rummet har en egen entré direkt utifrån och finns nära besöksparkering.

Till toppen av sidan