Allergier och överkänslighet

Överkänslighet mot el

Innehållet gäller Jönköpings län

Det finns hjälpmedel som underlättar för personer som upplever sig vara elöverkänsliga.

Ett exempel är så kallade himmelsnätet som täcker kroppen och på så sätt ger skydd mot elektromagnetisk strålning.

Vårdcentralerna eller sjukhusen kan inte av hygieniska skäl erbjuda detta hjälpmedel. Himmelsnätet är tillåtet att använda i samband med vårdbesök.  

Till toppen av sidan