Att välja vårdmottagning

Innehållet gäller Jönköpings länVÅRDEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Välja vårdcentral

Du väljer själv vilken vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en vårdcentral nära hemmet eller jobbet. Du kan också välja en vårdcentral i en annan region.

Välja specialistmottagning

Om du behöver specialistvård kan du själv välja vilken mottagning du vill söka vård på. Vissa specialistvårdsmottagningar kan du kontakta direkt för att boka ett besök. Vissa mottagningar kan du enklast boka tid hos om du först har varit hos en vårdcentral som hänvisar dig till specialistvård. Vissa typer av vård kräver alltid att du har en remiss från vårdcentralen eller någon annan mottagning.

Privata vårdgivare

Vårdgivare med avtal finansieras av Region Jönköpings län. Vårdgivarna har antingen ett vårdavtal med Region Jönköpings län eller är verksamma enligt en särskild lag om ersättning.

Sök vård på rätt mottagning

Det finns många olika slags mottagningar där du kan söka vård. Här beskrivs olika slags vårdmottagningar.

Remiss

Ibland kan du behöva få vård på en annan mottagning än den du först hade kontakt med. Då kan du behöva en remiss.

Vad gäller när du söker vård i Jönköpings län

Det går att söka öppen vård över hela landet. Men varje region har sina egna bestämmelser om villkoren som gäller i just den regionen, till exempel om remiss krävs eller inte. Här kan du se vad som gäller i Jönköpings län.

Välja tandvård för barn och ungdomar i Jönköpings län

I Jönköpings län har Folktandvården ansvar för alla barn som är yngre än tre år. Därefter kan du fritt välja vem som ska sköta barnets tänder. Du kan välja tandläkare i Folktandvården eller den privata tandvården.

Till toppen av sidan