TRYGG OCH SÄKER VÅRD

Fast vårdkontakt

Innehållet gäller Jönköpings län

Är du sjuk och har många besök i vården kan du behöva hjälp med att till exempel boka vårdbesök. Då kan en ansvarig person få ansvaret att sköta dina kontakter i vården. Det kallas för att ha en fast vårdkontakt.

Du kan begära en kontaktperson

Du har rätt att själv begära en fast vårdkontakt om du inte redan har fått en sådan person utsedd. Du kan begära en kontaktperson hos dem som vårdar dig. Oftast är det verksamhetschefen på det ställe där du vårdas som utser din fasta vårdkontakt. Din fasta vårdkontakt kan vara någon annan hälso- och sjukvårdspersonal än läkare eller sjuksköterska. Det kan till exempel vara en undersköterska, fysioterapeut eller kurator. Ibland kan en fast vårdkontakt bestå av flera personer som samarbetar kring dig som patient.

Du ska vända dig till verksamhetschefen på din vårdcentral om du inte får en fast vårdkontakt utsedd.

Har du en livshotande sjukdom är det en läkare som är din fasta vårdkontakt.

En kontaktsjuksköterska kan vara en sammanhållande länk i vården om du har cancer eller någon annan allvarlig sjukdom, men hen behöver inte vara din fasta vårdkontakt.

Vad gör en fast vårdkontakt?

En fast vårdkontakt hjälper dig på olika sätt. Här är några av hens arbetsuppgifter:

  • Du ska känna dig trygg i dina kontakter med vården och omsorgen.
  • Du ska få samordning så att du får rätt vård på rätt plats när du behöver det. Det är särskilt viktigt om du har flera sjukdomar.
  • Du ska ha person som du kan vända dig till för att fråga om vad som händer och vad som planeras i din vård.
  • Du ska få information om dina rättigheter i vården så att du förstår att du kan delta i och påverka din vård.

Närstående kan behöva information

Du som är närstående till någon som har en fast vårdkontakt kan vara den som får informationen om hälsotillstånd och vårdplaner. Så kan det vara om patienten inte kan vara delaktig i sin vård. Samtidigt måste vårdpersonalen ta hänsyn till patienten rätt till integritet.

En fast läkarkontakt träffar du i primärvården

En fast läkarkontakt är inte samma sak som en fast vårdkontakt. En fast läkarkontakt har du enbart i primärvården, till exempel en vårdcentral eller hälsocentral. Det är den person du i så långt det är möjligt ska få träffa varje gång du gör ett vårdbesök för din grundsjukdom. Det kan också vara en kontakt via telelänk eller telefon. Har du flera sjukdomar eller besvär kan du få träffa flera olika läkare.

En fast läkarkontakt ska:

  • Vara en trygghet för dig som patient och vara den du kan kontakta.
  • Samordna vården mellan olika kliniker.

Din behandling ingår i en vårdplan

Du kan behöva en vårdplan när du får en behandling, till exempel en rehabilitering. Läkaren som behandlar dig ansvarar för vårdplanen, men du ska delta i planeringen. Ofta finns det också annan vårdpersonal med i planeringen. Ibland är den behandlande läkaren också den som är din fasta läkarkontakt.

Film om fast vårdkontakt

Samordnad individuell plan

När kommunen också är med i planeringen av din vård ska planen samordnas. Då kan du ibland få en samordnad individuell plan, som förkortas SIP.

En SIP utgår alltid från dina behov, och tas fram tillsammans med dig. En SIP görs bara om du är med på det. Det kallas för samtycke.

En SIP ger dig möjlighet att vara delaktig i planeringen av din vård och omsorg. 

Vad innebär en SIP?

En SIP innebär att du och dina närstående får bjuda in till ett möte med alla inblandade. Det kallas för ett SIP-möte. Det ger er möjlighet att vara med och påverka besluten.

Det ni bestämmer på mötet ska skrivas i en plan. I den ska det stå vem som gör vad och vem som har ansvaret för din SIP.

Du kan själv begära en SIP. Du kan antingen prata med någon som du har kontakt med i din vård eller omsorg, eller kontakta din kommun och prata med den som är ansvarig för SIP.

Ingenting får ändras i din SIP utan ditt godkännande. När du har fått den hjälp och det stöd du behöver kan planen avslutas. Du kan också välja att själv avsluta den.

Till toppen av sidan