Trygg och säker vård

Innehållet gäller Jönköpings länVÅRDEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Samordnad vårdplanering

Efter att du fått vård och behandling på sjukhus, och blir utskriven, kanske du behöver fortsatt vård och omsorg i hemmet. Då flyttas det medicinska ansvaret för dig över från vårdavdelningen på sjukhuset till hemsjukvården, och du får den vård du behöver hemma.

Ny medicinsk bedömning

Du kan få en ny medicinsk bedömning om du har fått veta att du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada. Det innebär att du blir undersökt av en ny läkare.

Fast vårdkontakt

Är du sjuk och har många besök i vården kan du få hjälp av en person inom vården som hjälper dig med dina vårdkontakter. Det kallas för en fast vårdkontakt. Det är den personen du ska kontakta för att få veta vad som planeras i vården för dig.

Personligt ombud vid långvarig psykisk funktionsnedsättning

Ett personligt ombud stödjer och hjälper dig som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på ditt uppdrag, är fristående från myndigheter och vårdgivare och har tystnadsplikt. Att anlita ett personligt ombud är frivilligt och kostar inget. Det behövs ingen remiss.

Till toppen av sidan