SERVICE PÅ SJUKHUS

Parkering och trafik på Länssjukhuset Ryhov under ombyggnation

Innehållet gäller Jönköpings län

Under ombyggnation

På sjukhusområdet pågår flera stora bygg-, mark- och schaktarbeten.

En del av arbetena kommer att pågå under flera år och andra avslutas snabbare. I vissa fall påverkar arbetena tillgängligheten till olika mottagningar och verksamheter. Parkeringar och vägar kan tillfälligt behöva stängas av. Skyltar hänvisar dig då rätt. Det kan vara bra att tänka på att vara ute i god tid inför ditt besök. Tack för din förståelse!

Till toppen av sidan