SERVICE PÅ SJUKHUS

Parkering och trafik på Länssjukhuset Ryhov under ombyggnation

Innehållet gäller Jönköpings län

Under ombyggnation

Tänk på att vara ute i god tid inför ditt besök! På sjukhusområdet pågår flera stora bygg-, mark- och schaktarbeten. En del av arbetena kommer att pågå under flera år och andra avslutas snabbare. I vissa fall påverkar arbetena tillgängligheten. Parkeringar och vägar kan tillfälligt behöva stängas av. Skyltar hänvisar dig då rätt.

Till exempel är genomfartstrafik på Psykiatrivägen förbjuden. Behöver du köra in till bland annat Självdialysenheten, Hematologmottagningen och Psykiatriska akutenheten gör du det på Psykiatrivägen österifrån, från "City Gross-rondellen". Följ omledningsskyltar.

Till toppen av sidan