NÄR DU BEHÖVER VÅRD

Vård i hemmet

Innehållet gäller Jönköpings län

Vården ska utgå från ditt behov och livskvalitet, vara trygg och säker och fungera dygnet runt. Du som patient ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar.

Hemsjukvård

Att få vård i hemmet, när om du på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vården, kallas hemsjukvård. På så sätt kan den som har stort behov av sjukvård bo kvar hemma. För att bedöma vilket stöd du behöver i hemmet görs en vårdplan.

Inom hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vården ska utgå från ditt behov och livskvalitet, vara trygg och säker och fungera dygnet runt. Du som patient ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar.

Hemsjukvårdspatient blir den person som legitimerad personal bedömt ha ett behov av hemsjukvård. Om du har behov av hemsjukvård kan du få insatser dygnet runt, alla veckans dagar, oavsett ålder och diagnos.

Samordnad vårdplanering

För att bedöma vilket stöd du behöver i hemmet görs en vårdplan. Personal inom hälso- och sjukvård samtalar då med dig, och eventuella anhöriga/närstående, om vilken vård och andra insatser som behövs i hemmet, till exempel efter att du har fått vård på sjukhus. Samtalet ska leda till att man upprättar en vårdplan där det framgår vilka behov av vård och omsorg du har och vem som ansvarar för vad.

Läs mer om samordnad vårdplanering.

Egenvård

Vård som du kan utföra själv eller få hjälp med av en närstående kallas ibland för egenvård eller ”vård under eget ansvar”. Det kan handla om medicinering, omläggning av sår eller behandling av lindrigare sjukdomsbesvär.

Om hälsan försämras ska du alltid kontakta din vårdcentral för råd.

Bedömning av förmåga att klara sin egenvård

För att se vad du själv, eller tillsammans med närstående, kan sköta vad gäller egenvård, görs en individuell bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan vara till exempel en läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör en sådan bedömning. Ett så kallat egenvårdsintyg skrivs som visar vilka åtgärder som behöver göras.

Om du har frågor om din egenvård ska du vända dig till den som har utfärdat egenvårdsintyget.

Bedömning av förmåga att klara sin egenvård

För att se vad man själv, eller tillsammans med närstående, kan sköta vad gäller egenvård, görs en individuell bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan vara till exempel en läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör en sådan bedömning. Ett så kallat egenvårdsintyg skrivs som visar vilka åtgärder som behöver göras.

Om man har frågor om sin egenvård ska man vända sig till den som utfärdat egenvårdsintyget.

Ansvarsfördelning

Ansvarsfördelningen mellan Region Jönköpings län och länets kommuner har ändrats den 1 januari 2013 och kan i korthet beskrivas så här:

Kommunerna tar över ansvaret för:

  • den hälso- och sjukvård som man får i det egna hemmet när man på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte på egen hand, eller med stöd av andra, kan uppsöka vårdcentral eller mottagning utan stora påfrestningar eller olägenheter. Det gäller såväl tillfälliga som planerade hembesök.
  • hemsjukvård dygnet runt, oavsett ålder och diagnos.
  • planerade och akuta hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet, inklusive rehabilitering, basal habilitering och palliativ vård.
  • förskrivning av hjälpmedel i hemmet, oavsett boendeform.

Region Jönköpings län fortsätter att ha ansvar för:

  • alla läkarinsatser.
  • all mottagningsverksamhet inom primärvården till de personer som inte kan ta sig till vårdcentralen utan stora påfrestningar eller olägenheter.
  • hälso- och sjukvård av specialistfunktioner, exempelvis dietist, kurator, psykolog och andningsvårdssjuksköterska.
  • via vårdcentralerna erbjuda enstaka hembesök, även till personer som inte har hemsjukvård, om det är motiverat för behandlingen.

Det ska innebära minsta möjliga skillnad för den som får hälso- och sjukvård i sitt hem. Hemsjukvården ska även i fortsättningen utmärkas av att vara trygg och säker och fungera dygnet runt.

Till toppen av sidan