NÄR DU BEHÖVER VÅRD

Vård i hemmet

Innehållet gäller Jönköpings län

Vården ska utgå från ditt behov och livskvalitet, vara trygg och säker och fungera dygnet runt. Du som patient ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar.

Hemsjukvård

Att få vård i hemmet, när om du på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till vården, kallas hemsjukvård. På så sätt kan den som har stort behov av sjukvård bo kvar hemma.

Inom hemsjukvården arbetar distriktssköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvårdspatient blir den person som legitimerad personal bedömt ha ett behov av hemsjukvård. Om du har behov av hemsjukvård kan du få insatser dygnet runt, alla veckans dagar, oavsett ålder och diagnos.

Samordnad vårdplanering

För att bedöma vilket stöd du behöver i hemmet görs en vårdplan. Personal inom hälso- och sjukvård samtalar då med dig, och eventuella anhöriga/närstående, om vilken vård och andra insatser som behövs i hemmet, till exempel efter att du har fått vård på sjukhus. Samtalet ska leda till att man upprättar en vårdplan där det framgår vilka behov av vård och omsorg du har och vem som ansvarar för vad. Läs mer: 

Egenvård

Vård som du kan utföra själv eller få hjälp med av en närstående kallas ibland för egenvård eller ”vård under eget ansvar”. Det kan handla om medicinering, omläggning av sår eller behandling av lindrigare sjukdomsbesvär.

Om hälsan försämras ska du alltid kontakta din vårdcentral för råd.

Bedömning av förmåga att klara sin egenvård

För att se vad du själv, eller tillsammans med närstående, kan sköta vad gäller egenvård, görs en individuell bedömning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal. Det kan vara till exempel en läkare, distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som gör en sådan bedömning. Ett så kallat egenvårdsintyg skrivs som visar vilka åtgärder som behöver göras.

Om du har frågor om din egenvård ska du vända dig till den som har utfärdat egenvårdsintyget.

Till toppen av sidan