NÄR DU BEHÖVER TOLK

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk

Innehållet gäller Jönköpings län

Tolk för dig som är döv, dövblind eller har en hörselskada.

Om du är döv, dövblind eller har nedsatt hörsel och bor i Jönköpings län, har du rätt till teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk för tolkning i vardagslivet. Det kan till exempel vara vid besök i hälso- och sjukvården, vid arbetsplatsträffar eller fritidsaktiviteter.

Om du bor i ett annat län men behöver tolk i Jönköpings län gör du alltid tolkbeställningen i det län där du är folkbokförd.

Teckenspråkstolkar, skrivtolkars och dövblindtolkars tjänster är kostnadsfria. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan