NÄR DU BEHÖVER TOLK

Skrivtolk

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har en hörselskada eller är döv i vuxen ålder, och inte använder dig av teckenspråk, har du rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet.

Skrivtolk i Jönköpings län

Det kan till exempel vara vid besök i hälso- och sjukvården, vid arbetsplatsträffar eller i kontakt med myndigheter. Vid skrivtolkning använder tolken dator och skriften kan avläsas på en eller flera bildskärmar.

Skrivtolkars tjänster är kostnadsfria. Alla tolkar har tystnadsplikt.

Till toppen av sidan