När du behöver tolk

Teckenspråkstolk, skrivtolk eller dövblindtolk

Tolk för dig som är döv, dövblind eller har en hörselskada.

Språktolk

Om du har svårt att tala eller förstå svenska har du rätt att få hjälp av språktolk när du besöker sjukvård eller tandvård. Det kostar inget. Tolken kan vara med under besöket eller tolka på telefon.

Skrivtolk

Om du har en hörselskada eller är döv i vuxen ålder, och inte använder dig av teckenspråk, har du rätt till skrivtolk för tolkning i vardagslivet.

Till toppen av sidan