KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Hjälpmedel och stöd från kommuner

Innehållet gäller Jönköpings län

Om du har problem att klara det dagliga livet eller svårt att läsa, förstå eller minnas kan du ha rätt till ett hjälpmedel. Den här typen av hjälpmedel förskrivs av arbetsterapeuter och sjukgymnaster i din kommun.

Om du vill veta vilken typ av hjälpmedel det handlar om så kan du läsa mer i avsnitten RörelseI hemmet och Kognition och kommunikation. Fler avsnitt hittar du även på huvudsidan för Hjälpmedel.

Har du en pågående kontakt med sjukvården kan du ta upp frågan om hjälpmedel där.

Parkeringstillstånd i din kommun

Om du har ett varaktigt rörelsehinder som gör att du har svårt att gå längre sträckor kan du ansöka om ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Du ansöker om parkeringstillståndet hos din kommun.

Bostadsanpassning i din kommun

Om du har en funktionsnedsättning kan du få bidrag för att anpassa din bostad. Det är kommunen som beslutar om bidrag för att anpassa bostaden. 

Hjälpmedelsbutiker och utställningar

Kontaktuppgifter till utställningar och butiker där du kan se och prova ut olika typer av hjälpmedel i Jönköpings län.

Till toppen av sidan