Jämlikhet och delaktighet

Innehållet gäller Jönköpings länVÅRDEN I JÖNKÖPINGS LÄN

Aktuella artiklar

Din rätt till jämlik vård

Hälso- och sjukvården samt tandvården i Sverige, ska enligt lag vara jämlik. Kön, ålder, bostadsort, funktionsförmåga utbildning, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet eller sexuell läggning ska inte spela någon roll.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan