Så samarbetar vård och omsorg

Sällsynta diagnoser

Innehållet gäller Jönköpings län

En sällsynt diagnos är när färre än fem av 10 000 drabbas av en viss sjukdom. Personer som lever med sällsynta diagnoser har ofta många olika behov av vård och behandling.

Sällsynta diagnoser

Det innebär ofta också snåriga vägar till en fungerande vård och vardag. Många upplever att det är svårt att hitta rätt vårdgivare med rätt kompetens. En del tycker att det krångligt med kommunens och försäkringskassans handläggningar och inte minst att koordinera de olika kontakterna. Men det finns hjälp och stöd att få.

Vad är en sällsynt diagnos?

Till gruppen sällsynta diagnoser hör en mängd olika sjukdomar eller tillstånd. Många sjukdomar är genetiskt betingade, kroniska och livslånga. Vissa är medfödda, andra utvecklas senare under livet. Det är vanligt att sällsynta diagnoser är syndrom, det vill säga en kombination av olika symtom, vilket ofta medför svåra funktionsnedsättningar. Man beräknar att det finns mellan 6 000 och 8 000 olika sällsynta diagnoser.

Hjälp och stöd

Du som har en sällsynt diagnos eller är närstående kan få hjälp via Centrum för Sällsynta Diagnoser Sydöst. Här är personalens viktigaste uppdrag är att vara eller stärka din röst i olika sammanhang. Du kan få hjälp med information, rådgivning och stöd i vårdprocesser. Du kan få hjälp i kontakt med myndigheter och med kontakter till team, experter och andra med samma diagnos eller i samma diagnosgrupp.

Till toppen av sidan