OLIKA VÅRDFORMER

Vård på sjukhus

Innehållet gäller Jönköpings län

Under det första dygnet du vårdas på sjukhus har du oftast ett samtal med en sjuksköterska. Då planeras den vård du ska få under sjukhusvistelsen och vilken typ av stöd som kan behövas efteråt.

Om du behöver vårdas länge på sjukhus utses en läkare eller sjuksköterska som ansvarar för behandlingen. När du lämnar sjukhuset har du rätt till ett utskrivningssamtal med läkare. Om ett barn behöver vårdas på sjukhus får någon av vårdnadshavarna vara med barnet.

Samordnad vårdplanering

Om du har behov av fortsatt vård, omsorg eller rehabilitering efter en sjukhusvistelse görs en vårdplanering. Vid vårdplaneringsmötet diskuteras vilken fortsatt hjälp du behöver och alla nödvändiga kontakter tas.

Läs mer om samordnad vårdplanering.

Till toppen av sidan