KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR INOM TANDVÅRD

Fri tandvård för barn och unga

Vid två, tre års ålder brukar första fria besöket hos tandläkaren ske. Nästan all tandvård är sedan avgiftsfri till och med det år du fyller 23 år. Det gäller både hos privata tandläkare och hos folktandvården. Vissa regioner ger fri tandvård i ytterligare något år.

Jönköpings län

Tandvård för barn och ungdomar i Jönköpings län

I Jönköpings län har Folktandvården ansvar för alla barn som är yngre än tre år.

Därefter kan du fritt välja vem som ska sköta barnets tänder. Du kan välja tandläkare i Folktandvården eller den privata tandvården.

Gör så här om du vill byta

  1. Fyll i och skriv ut blanketten för anmälan om byte av tandläkare inom barn- och ungdomstandvård - och lämna till den tandläkare du vill byta till. Du kan byta såväl inom Folktandvården som mellan Folktandvården och privata tandläkare.
  2. Tandläkaren fyller sedan i ytterligare uppgifter och skickar blanketten till Region Jönköpings län som registrerar ditt val och meddelar den tidigare tandläkaren att du bytt.
  3. Om du inte är nöjd med ditt val har du rätt att byta tillbaka till din tidigare tandläkare eller välja en ny tandläkare.

Blankett för anmälan om byte av tandläkare inom barn- och ungdomstandvård

Ungdomar som fyllt 18 år

Ungdomar som fyllt 18 år (myndiga) har rätt att själv välja tandläkare och behöver inte målsmans samtycke. Samma regler som ovan gäller för byte.

Följer vårdprogram

Alla tandläkare i Jönköpings län följer ett vårdprogram, som tagits fram av Folktandvården i Jönköpings län, för barns och ungdomars tandhälsa.

Programmet innehåller bland annat krav på att barn i vissa åldrar ska undersökas, samt krav på förebyggande insatser och regelbundna lägesrapporter om barnens tandhälsa.

Nästan all tandvård är gratis

De flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist behöver du inte betala för.

Ibland kan du behöva få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Det är vanligast att man behöver det när du är mellan åtta och 16 år. Bedömning av bettfel som kan rättas till med enklare tandställningar görs av klinikchef/odontologiskt ansvarig på respektive klinik. Svårare bettfel visas för specialisttandläkare som avgör vilken behandling som du ska få.

Ibland ingår även annan specialisttandvård i den vård som är avgiftsfri. Till specialisttandvård, som inte är tandreglering, krävs oftast remiss.

När barnet är ungefär två, tre år får ni komma till en tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska. Då får du som följer med råd om hur du kan sköta barnets tänder.

Du kan välja att gå till en privat tandvårdsmottagning eller till Folktandvården.

Om du inte aktivt väljer en tandläkare blir du kallad av den tandläkare som har ansvar för alla patienter i det område du bor.

Hur ofta blir vi kallade?

Hur ofta barn och unga behöver gå till en tandvårdsmottagning varierar. Det beror på tandläkarens eller tandhygienistens bedömning av hur mycket tandvård som behövs.

I regel får du från och med den första januari det år du fyller 24, själv komma ihåg att beställa tid hos tandvården. Om regionen har förlängt den kostnadsfria vården med ytterligare något år får du kallelser som tidigare.

När den fria tandvården upphör kan du ha en överenskommelse med tandläkaren om att bli kallad regelbundet.

Sök efter tandvårdsmottagningar

Tandreglering är specialisttandvård

Man behöver inte betala för de flesta undersökningar och behandlingar hos tandläkare och tandhygienist.

Ibland kan barnet behöva specialisttandvård. Ett vanligt exempel på specialisttandvård är att få tänderna reglerade med hjälp av en tandställning. Om ni tillsammans med tandläkaren kommer fram till att det behövs en tandställning måste en specialisttandläkare göra en undersökning. Det är specialisttandläkaren som bestämmer om tandregleringen blir kostnadsfri.

Ni har samma möjlighet till specialisttandvård oavsett valet av tandläkare. Till specialisttandvård behövs oftast remiss.

Fråga tandläkaren

Om ni har frågor om tandvården och hur ofta besöken hos tandläkare eller tandhygienist bör ske, är det lättast att fråga tandläkaren. Om ni inte har någon tandläkare att prata med kan ni få hjälp hos folktandvården eller hos en privat tandläkare.

Till toppen av sidan