Anhörig – närstående

Anhörigstöd i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Du som stödjer en anhörig, närstående eller vän som är långvarigt psykiskt eller fysiskt sjuk, äldre, har problem med missbruk eller en funktionsnedsättning kan själv få hjälp och stöd för att orka med din situation. Den du stödjer kan vara en familjemedlem, släkting, god vän, granne, gammal eller ung.

Aktuella artiklar

Till toppen av sidan