Personliga berättelser

Reportage: Skolan som håller KOL i schack

Innehållet gäller Jönköpings län

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL, är en påfrestande sjukdom som påverkar lungfunktionen och gör det jobbigt att andas. I primärvårdens KOL-skola får patienterna lära sig hur sjukdomen kan hållas i schack med bra medicinering och egenvård. Men det viktigaste är att fimpa.

En patient har ett mätinstrument på sitt finger som en vårdperson tittar på.
Allan Gustavsson, 82 år, får hjälp av sjukgymnast Sigrid Bergström att träna tekniken att gå i trappor. Det gäller att ta ett steg på inandningen, två på utandningen och sedan pausa när man blir andfådd. Genom att ”pysa” luften mellan halvslutna läppar, förlänger man utandningen, förklarade hon

– Jag blir snabbt andfådd. Jag klarar att gå 200–300 meter innan jag måste vila, säger 82-årige Allan Gustavsson från Huskvarna, som behandlar sin KOL-sjukdom med läkemedel och träning.

– Jag försöker röra mig varje dag. Det brukar bli en sväng med rullatorn. Jag tränar lite på gym också. Jag blir snabbt andfådd, men nu känns det som om sjukdomen står ganska still, säger han.

Genom åren har han fått i sig mycket rök, både svetsrök under ett 50-årigt yrkesliv som svetsare och tobaksrök.

"Rök rätt upp i ansiktet"

– Vi var 15 man som jobbade med bara en köksfläkt som utsug. Vi såg knappt varandra där inne. Det rök rätt upp i ansiktet, senare blev det dock bättre med utsug. I det militära började jag röka. Men jag slutade för 17 år sedan. Var tvungen på grund av hostan.

Länets primärvård ger olika typer av stöd till personer med KOL. När vårdcentralerna Kungshälsan och Rosenhälsan i Huskvarna arrangerade gemensam KOL-skola var Allan Gustavsson en av de drygt 15 KOL-sjuka och anhöriga som deltog.

 – Det är bra med en skola. Det är alltid något nytt som man kan snappa upp, tycker han.

"En folksjukdom"

Under några kvällstimmar fick de genom korta föreläsningar av olika yrkesgrupper lära sig mer om sjukdomen, andnings- och hostteknik och vilka praktiska hjälpmedel som finns.

– För 15 år sedan var KOL ganska okänt, men nu har medvetenheten om den här nya folksjukdomen ökat, säger Hans Lind, distriktsläkare på Kungshälsans vårdcentral.

På KOL-skolan går astma/KOL-sköterskorna Ann Liljegren och Eva-Britt Johansson igenom vilka undersökningar de gör av lungfunktionen för att diagnosticera KOL och vilka olika luftrörsvidgande preparat som kan vara aktuella för behandling. För KOL är en sjukdom som täpper igen luftrören och därför lätt skapar andfåddhet.

Rökning är den enskilt största orsaken till KOL och ligger bakom 80–90 procent av alla fall.

– Den lungfunktion man förlorat får man inte tillbaka. Att sluta röka är det enda som kan bromsa utvecklingen, därför är det viktigt med tidig upptäckt, säger Eva-Britt Johansson.

Fler än 3 000 om året dör av KOL

Hans Lind förklarar att passiv rökning är lika farligt.

– Över 50 procent av kroniska rökare utvecklar KOL. Att inte alla gör det kan bero på ärftliga faktorer. Men 500 000–800 000 i Sverige har KOL, en del utan diagnos. Omkring 150 000 är så sjuka att de behöver behandling och varje år dör 3 000 på grund av KOL. Indirekt är det förstås fler i kombination med andra sjukdomar.

KOL ger även försämrat immunförsvar, högt blodtryck och kan leda till hjärtsjukdom, men också ökad risk för benskörhet för kvinnor. Dessutom är det vanligt att patienterna drabbas av depression och demens.

Blåstest kan upptäcka KOL

Med bilder på luftrören och lungorna förklarade Hans Lind det medicinska förloppet vid KOL, där kroppen till slut får svårt att ta upp syre och symptom dyker upp som andfåddheten och kronisk luftrörskatarr.

– Vi skulle kunna bli bättre på att fråga patienter och göra ett enkelt blåstest för att fånga upp misstankar om KOL innan man kommit för långt i sin sjukdom.

KOL behandlas genom fysisk träning, luftrörsvidgande läkemedel, i vissa fall kortison och så antibiotika om det uppstår bakteriella infektioner.

– Men det första och viktigaste är att fimpa. Då kan också sjukdomen stabiliseras, säger Hans Lind.

Hitta lagom träningsform

Den fysiska träningen har stor betydelse i behandlingen, berättar sjukgymnast Sigrid Bergström.

– Det reparerar inte lungan, men man kan träna den friska delen. Det handlar om att hitta en lagom träningsform för det är lätt att bli rädd för sin andfåddhet.  Det är en balansgång att spara på krafterna och samtidigt anstränga sig.

Genom KOL-skolan vill primärvården öka kunskapen om hur sjukdomen ska hanteras:

– Vi såg att det fanns ett behov av att ses i grupp, att få stöd av varandra och få samma information samtidigt. Därför provar vi detta, säger Eva-Britt Johansson.

Norrahammars vårdcentral genomförde under hösten 2014 sin tredje omgång av KOL-skola, med information av olika yrkesgrupper, andningsgymnastik med mera. Denna gång var även anhöriga inbjudna.

– Väldigt uppskattat och positivt. Vi har en gemensam träff och sedan individuell uppföljning efter ungefär en månad för att se hur behoven ser ut. Vi har redan en väntelista med intresserade till nästa KOL-skola till våren, säger Carina Gustafsson, Astma/KOL-sköterska på Norrahammars vårdcentral.

Till toppen av sidan