GRAVIDITET

Att föda barn i Jönköping

Innehållet gäller Jönköpings län

Så här går det till att föda barn i Jönköping, som är en av tre förlossningsmottagningar i Jönköpings län.

Hur går det till?

Länets tre förlossningsavdelningar har ett nära samarbete för att på ett tryggt och bra sätt ta hand om blivande mammor och barn. Du föder nästan alltid på det sjukhus som är planerat, men om det är fullt, kan du välkomnas att föda på något av de andra två sjukhusen i regionen – Höglandssjukhuset Eksjö eller Värnamo sjukhus. 

Innan ni åker in till sjukhuset, ring alltid förlossningsavdelningen för att rådgöra med barnmorska, som har tillgång till mödravårdsjournalen och som förbereder ankomsten på bästa sätt. Utanför entrén till förlossningsavdelningen finns fyra parkeringsplatser där du får parkera i max fyra timmar. Därefter måste du flytta bilen till sjukhusets avgiftsbelagda besöksparkering.

Väl på plats

Vid ankomsten till förlossningsavdelningen bedöms vårdbehovet av barnmorska och vid behov av läkare. Ta med giltig legitimation. Även om bedömningen kan dröja en liten stund, har säkerheten i omhändertagandet alltid högsta prioritet.

Om du bedöms vara i latensfasen får du vara beredd på att åka hem för att invänta ett mer aktivt förlossningsarbete. Du kan förbereda dig inför förlossningen genom att läsa mer om förlossningens olika faser, smärtlindring etc. här på 1177

Personalen på förslossningsmottagningen strävar efter att vara närvarande i förlossningsrummet under större delen av den aktiva förlossningen. 

Stöd från anhörigas är mycket viktigt under förlossningen. Den som föder erbjuds mat och dryck. Partner eller anhörig får däremot ta med eller köpa mat i till exempel Ryhovs cafeteria eller restaurang. Alternativt ta med egen mat och dryck. Kylskåp och mikrovågsugn finns på mottagningen.

Smärtlindring

Vi erbjuder dig både icke-medicinska och medicinska smärtlindringsmetoder. Smärtlindringsmetod väljs i samråd med barnmorska. Vi erbjuder dig smärtlindringsmetoder som:

  • Hjälp vid profylaxandning              
  • Bad/dusch
  • Värme
  • Akupunktur
  • Sterila kvaddlar
  • Taktil massage
  • Lustgas
  • Ryggbedövning (KEDA och förlossningsspinal)
  • Bäckenbottenbedövning (PDB)
  • Smärtstillande läkemedel

Du kan även hyra en TENS-apparat via kvinnohälsovården.

Däremot erbjuder vi inte paracervikalbedövning (PCB/Västerviksmetoden).

Ryggbedövning läggs av narkosläkare. Om du önskar ryggbedövning kan du i de flesta fall få det, det kan dock förekomma väntetider beroende på narkosläkarens arbetsbelastning.

Hur lång vårdtiden är på BB beror på ditt vårdbehov, men vid en normal förlossning är du kvar 6-48 timmar. Det förutsätter att både mamma och barn mår bra. Alla barn undersöks av barnläkare innan de får åka hem. Vissa åker hem direkt från förlossningen, medan andra spenderar ett par timmar på BB innan de åker hem. Efter förlossningen har du en fortsatt kontakt med BB fram till att ditt barn är sju dagar gammalt. Därefter har du kontakt med barnhälsovården.

För att det ska kännas tryggt att som nybliven familj åka hem, har du en fortsatt kontakt med BB via BB-hemma och med fortsatt uppföljning på BB-mottagningen tills ditt barn är sju dagar gammalt. BB-hemma och BB-mottagning är till för familjer som går hem inom de första dygnen. Du erbjuds kontakt med en barnmorska via telefon och får komma på återbesök med ditt barn till BB mottagningen. Barnmorskan kan svara på frågor och ge råd utifrån just era behov.

Till BB-mottagningen tar vi endast emot mamma, nyfött barn och partner.

På BB finns tvåbäddsrum och fyrbäddsrum. Vilket rum och sängplats du får styrs bland annat av vilket vårdbehov du har efter förlossningen och hur många som vårdas på BB.

I mån av plats kan även din partner få övernatta. Syftet med det är att göra hen delaktig i barnets omvårdnad. Om det inte är möjligt är partnern välkommen att vara delaktig i vården av barnet under dagtid.

Avgiften för partnerns och mammans vårdplats är 100 kronor per person och dygn och betalas i efterhand via faktura. I din partners avgift ingår sängplats och frukost.

Om din partner vill äta på avdelningen går det bra. Då tar vi endast kortbetalning.

Besök på BB

Fri besökstid gäller endast dig, din partner och syskon till det nyfödda barnet, under förutsättning att ni inte är förkylda eller har någon annan smittsam sjukdom. Tänk på att det finns en hög infektionsrisk, ta inte ut barnet från avdelningen!

Övriga besökare får vänta tills ni har kommit hem från BB.

Eftersom allergier är vanligt är det blomförbud på hela sjukhuset.

Vill du veta mer om hur det ser ut på förlossningsavdelningen på Ryhov i Jönköping kan du se filmen på Youtube.

Förlossningsrädsla

Du som känner en stor förlossningsrädsla kan få hjälp och stöd att bearbeta rädslan på Auroramottagningen. Det kan handla om att vara så rädd inför, under eller efter förlossningen att du inte vågar bli gravid eller att föda barn. 

På Auroramottagningen arbetar barnmorskor med lång erfarenhet från förlossningsvård, förlossningsläkare och psykolog. Du får kontakt med Auroramottagningen via barnmorskan på kvinnohälsovården.

Hjälp oss att bli bättre

Hur upplevde du vården under graviditeten och i samband med att barnet föddes på Länssjukhuset Ryhov? Hjälp oss att bli bättre genom att i lugn och ro hemma fylla i en webbenkät.

Det som krävs för att delta är en e-postadress. Du kan göra enkäten på svenska eller arabiska. Har du svårt med språket går det bra att ta hjälp av en närstående för att översätta. 

Quick Search AB i Halmstad administrerar enkäten. De garanterar att alla svar som kommer in redovisas anonymt.

Du som vill svara på enkäten fyller i din e-postadress på en av BBs datorer i samband med PKU-provtagningen på barnet, barnmorskan hjälper till.

Enkäten skickas till din e-postadress cirka tre veckor efter barnets födelse.

Ta chansen att vara med och påverka – dina synpunkter är viktiga för oss! Resultaten av enkäten följs upp regelbundet och vi jobbar hela tiden på att förbättra oss. 

Till toppen av sidan