E-TJÄNSTER I JÖNKÖPINGS LÄN

Se ditt provsvar för covid-19 från Region Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Se hur du hittar och tolkar ditt provsvar om du tagit prov för covid-19/Sars-CoV-2 (coronavirus) i Jönköpings län.

När får jag svar på provet?

I de flesta fall kommer du att få ditt provsvar på eftermiddagen dagen efter du tog ditt prov, men det kan ta upp till 48 timmar. 

Hur får jag svar på provet?

Du kommer att se ditt provsvar i journalen när du loggar in på 1177.se. Du ansvarar själv för att logga in och ta del av svaret. 

En instruktion om hur du hittar ditt provsvar finns längre ner i denna information.

För att kunna logga in och läsa ditt provsvar måste du ha en e-legitimation till exempel Bank-ID. Du som inte har en e-legitimation behöver kontakta din vårdcentral där du tog ditt prov för att få ditt provsvar. 

Du som är 13-15 år kan inte läsa ditt provsvar i journalen, du behöver kontakta din vårdcentral där du tog ditt prov för att få ditt provsvar.  

Om provet är positivt kommer du också att bli kontaktad av din vårdcentral som informerar dig om vad du behöver tänka på och vilka förhållningsregler som gäller. 

Vad gör jag medan jag väntar på svar?

Covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Du är därför skyldig att följa de förhållningsregler som din vårdkontakt ger dig

I väntan på provresultatet är du skyldig att:

  • Stanna hemma och undvika kontakt med personer utanför hemmet. Om nödvändig vistelse utomhus ska du hålla avstånd (minst 2 meter) till andra människor.
  • Hosta och nys i armvecket och tvätta händerna ofta.
  • Avstå från arbete, skola och motsvarande (förutom distansarbete)
  • Vid resor, använd ej allmänna färdmedel så som buss eller tåg.
  • Om du har kontakt med vården ska du uppge att du är provtagen för covid-19. 

Vad gör jag om mitt hälsotillstånd försämras?

  • Om du försämras med andningsbesvär eller allmänpåverkan ska du ringa din vårdcentral eller 1177.
  • Vid akut försämring ska du ringa 112.

Så läser du ditt provsvar

  • ”Påvisat” betyder att du har covid-19. Alla patienter som har covid-19 kommer att kontaktas av sin vårdcentral.
  • ”Ej påvisat” betyder att provet visar att du inte har covid-19.
  • ”Resultatet går ej att bedöma” betyder att det inte går att få något resultat från provet. Du bör ta kontakt med din läkare. Det kan hända att du måste lämna ett nytt prov.

Det är informationen i resultatkolumnen som visar resultatet, inte  kolumnen för referensintervall. 

Så här ser du ditt provsvar när du loggar in på 1177.se

Du kan förstora bilderna genom att trycka på dem.

1. Logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster som du når via www.1177.se. Du hittar ingången överst i menyn

 

2. Välj ett inloggningssätt och legitimera dig för att logga in.

3. När du är inloggad i e-tjänsterna väljer du ”Journaltjänster” som finns under ingången ”Övriga tjänster”.

4. I nästa steg klickar du på ”Journalen” för att komma vidare.

5. Du får därefter göra ett val om vilka uppgifter i din journal du vill ta del av. Välj ”Visa alla uppgifter”.

6. När du kommit in i din journal, välj ”Provsvar” för att komma vidare.

7. Klicka på det provsvar som du vill ta del av för att detaljerna ska bli synliga.

8. Så här ser svaret ut om det är positivt (Sars-CoV-2 har påvisats) i kolumnen ”Resultat”. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

Det är informationen i resultatkolumnen som visar resultatet, inte kolumnen för referensintervall. 

9. Så här ser svaret ut om det är negativt (Sars-CoV-2 har ej påvisats) i kolumnen ”Resultat”. Du kan bortse från informationen om att provsvaret ej är vidimerat. Angivet resultat och tillhörande information gäller.

10. Så här ser svaret ut om det blivit något fel med ditt prov. ”Resultatet går ej att bedöma” betyder att det inte går att få något resultat från provet. Du ska då ta kontakt med din vårdcentral, det kan hända att du måste lämna ett nytt prov.

Vanliga frågor och svar kring provtagning av covid-19

Här får du svar på vanliga frågor och svar kring provtagning av covid-19:

Till toppen av sidan