Sår och blåmärken

Undvika sår

Innehållet gäller Jönköpings län

Trycksår är en vävnadsdöd som orsakas av syrebrist på grund av tryckbelastning. Trycksår kan vara livshotande och är en allvarlig komplikation.

Har du en ryggmärgsskada ökar risken för trycksår, till exempel på grund av:

  • förlamning - rörelseförmågan saknas helt eller delvis.
  • känselnedsättning – du saknar helt eller delvis förmåga att känna smärta, tryck och obehag.
  • muskelförtvining - skelettdelar som t ex sittbensknölar och korsbenet blir mer tydliga och kännbara eftersom mjukdelsstoppningen minskar eller försvinner.
  • avförings- och/eller urininkontinens – bakteriemängden ökar.
  • nedsatt blodcirkulation.

Huden är särskilt utsatt på skulderblad, korsben, sittben, hälar och bakhuvud.

Läs mer om trycksår på 1177 Vårdguiden
Tänk på att du som har en ryggmärgsskada inte får samma symtom vid sår som beskrivs i texten om trycksår eftersom din förmåga att känna smärta och/eller tryck kan saknas eller vara nedsatt.

Här kan du läsa mer om trycksår

Till toppen av sidan