Psykisk ohälsa - barn och unga

Skola

Innehållet gäller Jönköpings län

Aktuella artiklar

Visa innehåll som:

Dyslexi

Dyslexi innebär svårigheter att lära sig att läsa och stava. Det är många gånger ärftligt och kan upptäckas i tidig ålder. Du som har dyslexi eller har ett barn som har svårt att lära sig att läsa och stava behöver få hjälp av en specialpedagog. Med rätt stöd och hjälp kan många som har dyslexi klara sig bra i livet.

Koncentrationssvårigheter

Det är viktigt att ditt barn får stöd och hjälp om hen har svårt att koncentrera sig. Ett sätt kan vara att få hjälp att planera och att hitta rutiner i vardagen och i skolan.

Skolfrånvaro kan ha många orsaker

Det är viktigt att barn som inte är i skolan får hjälp så snart som möjligt så att de kan få den utbildning de har rätt till. Skolan ska tillsammans med dig arbeta för att barnet är i skolan.

Stress hos barn

Stress är en del av livet och barn brukar klara av stress under kortare perioder. När det är stressigt är det viktigt att barnet får koppla av och ta igen sig. För mycket stress kan ge besvär.

Till toppen av sidan