HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Ung och mår dåligt? Här får du hjälp och stöd i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Alla mår dåligt ibland. Det hör till livet. I den här texten finns kontaktuppgifter och länkar dit du kan vända dig i Jönköpings län om du är ung och behöver hjälp och stöd. Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung.

Alla kan må dåligt ibland och det hör till livet. Vissa gånger kan det räcka med att prata med någon man har förtroende för, till exempel en kompis, förälder eller någon annan vuxen. Ibland behöver man prata med någon utomstående till exempel på skolans elevhälsa, ungdomsmottagningen eller någon som arbetar inom vården. Det finns också olika telefonjourer man kan ringa och många patient- och närståendeföreningar och andra stödorganisationer man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. Det gäller både på Region Jönköpings läns vårdmottagningar och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län.

Vart vänder jag mig?

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov.

Om du är mellan 13 och 22 år kan du vända dig till din ungdomsmottagning.

Går du i skolan kan du också vända sig till elevhälsan.

Är du över 18 år kan du också kontakta:

När du behöver råd eller veta vart du kan vända dig

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning - dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och hänvisar rätt i vården.

Råd och stöd via chatt och telefon

Ibland kan det vara skönt att bara få prata med någon. 

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Det finns också föreningar som ger stöd till dig och dina närstående som du kan kontakta. 

Akut hjälp

Psykiatrisk akutmottagning

Barn och ungdomar under 18 år vänder sig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) i Jönköping, Värnamo eller Nässjö.

Under kvällar och helger vänder sig barn och ungdomar under 18 år i hela länet till:

Ungdomar över 18 år och vuxna vänder sig till 

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Om du behöver akut vård kan du ringa 1177 och bli hänvisad till akutmottagning eller närakut.

Om barn far illa och vid problem med alkohol och droger

Du kan vända dig till kommunens socialtjänst för att få hjälp och stöd om det till exempel finns misstankar om att ett barn far illa eller om det finns problem med alkohol och droger.

Galaxen, ungdomsmottagning mot droger tar emot ungdomar från Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommun som har problem med alkohol eller narkotika eller är närstående till någon som har alkohol- eller drogproblem.

I Jönköping finns Musslan dit kan du vända dig om du har upplevt våld i familjen eller har en nära anhörig som är eller har varit beroende av alkohol, narkotika eller mediciner.

Hjälp och stöd för olika problem

I texterna nedan kan du läsa mer om olika symtom, behandlingar och vad du kan göra själv om du har problem eller mår dåligt på något sätt. I texterna finns också information om var du kan vända dig för att få hjälp och stöd i Jönköpings län.

Lista A-Ö

Till toppen av sidan