HÄR KAN DU FÅ HJÄLP

Hit kan du vända dig när ditt barn mår dåligt

Innehållet gäller Jönköpings län

Tips på vart du kan vända dig för att få hjälp om du är orolig för ditt barn eller ditt barn inte mår bra.

Barn under 6 år

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn som är under 6 år kontaktar du barnhälsovården eller annan personal på familjecentralen:

Om barnet går i förskola eller förskoleklass kan du också kontakta:

Barn mellan 6 och 18 år

För barn och unga upp till 18 år finns En väg in, barn och unga, psykisk hälsa som är en gemensam kontaktväg till barn- och ungdomshälsan och barn- och ungdomspsykiatrin. Erfarna sjuksköterskor och kuratorer ger dig råd och bedömning av ditt vårdbehov. 

Om ditt barn är äldre än sex år och går i skola kan du också kontakta elevhälsan eller få hjälp och stöd från kommunens socialtjänst.

Du kan även vända till dig din kommun för att få stöd och hjälp

När du behöver råd eller veta vart du kan vända dig

Du kan alltid ringa telefonnummer 1177 för sjukvårdsrådgivning - dygnet runt. Erfarna sjuksköterskor bedömer ditt behov av vård, ger dig råd om vad du kan göra själv och hänvisar rätt i vården.

Akut hjälp

Psykiatrisk akutmottagning

Barn och ungdomar under 18 år vänder sig till en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP) i Jönköping, Värnamo eller Nässjö.

Under kvällar och helger vänder sig barn och ungdomar under 18 år i hela länet till:

Ungdomar över 18 år och vuxna vänder sig till 

Ring nödnumret 112 om någon är svårt sjuk eller allvarligt skadad och behöver omedelbar hjälp.

Om du behöver akut vård kan du ringa 1177 och bli hänvisad till akutmottagning eller närakut.

 
Till toppen av sidan