FÖRÄLDER OCH NÄRSTÅENDE

Hur kan du hjälpa en person som har självmordstankar?

Innehållet gäller Jönköpings län

Gör någonting direkt, om du misstänker att någon i din närhet har tankar eller planer på att ta sitt liv. Prata med personen, och ge dig tid att lyssna. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Tvärtom kan ett sådant samtal förebygga självmord. För att vara ett bra stöd kan du behöva ta hjälp av andra.

Ta det på allvar

När man har självmordstankar har man ofta starka känslor av ensamhet, hopplöshet och vanmakt. Det kan kännas som det finns ett stort mörker inombords som ingen annan kan se eller förstå.

När någon uttrycker självmordstankar kan det vara ett sätt att berätta om ett lidande. Det behöver inte innebära att personen ser självmord som den enda utvägen. Men det kan vara en allvarligt menad avsikt att faktiskt ta sitt liv. Tankar och planer på självmord ska därför alltid tas på allvar.

Steget mellan tankar, planer och handling är olika långt för olika individer. Men de flesta tvekar in i det sista och är mottagliga för hjälp av olika slag. Som medmänniska kan du tänka att även en liten insats kan göra stor skillnad. Ett samtal kan räcka långt för den som mår dåligt

Ta hjälp av andra

Du kan aldrig ha ansvar för någon annan människas liv, men du kan vara ett medmänskligt stöd för den som mår dåligt. Om du känner att det är svårt eller tungt att ensam vara det stödet, kan du försöka att uppmana den som mår dåligt att söka hjälp och stöd hos andra närstående eller i vården.

Om du känner stor oro för en person som mår dåligt, tänk på att inte bära den rädslan ensam. Du behöver inte börja må dåligt själv. Ta hjälp av andra om du känner så. 

Om du till exempel har bestämt dig för att hälsa på hos den som mår dåligt kan du be någon att följa med dig. Ett annat alternativ är att du har någon med dig på telefon, eller ber någon att vara beredd på att ta emot ett samtal om du behöver ringa och få stöd. Ta hjälp av andra.

Det är inte farligt att prata om självmord

När du möter en person som funderar på att ta sitt liv är det naturligt att känna både maktlöshet och rädsla. Då kan det vara bra att komma ihåg att det inte är farligt att tala om självmord och att det inte ökar risken för att någon ska ta livet av sig. Snarare kan det uppmuntra till att tala om känslor och det kan kännas som en lättnad för den som tänker på självmord. 

Här kommer förslag på hur du kan ge stöd till någon som har självmordstankar.

Gör någonting nu – vänta inte

Det viktiga är att du gör något, en liten insats kan göra stor skillnad för en person som tänker på självmord. Fråga till exempel personen: "Hur mår du?" och visa att du verkligen vill veta svaret.

Stör!

Den som har tankar om att vilja ta sitt liv, blir ofta så upptagen av de tankarna att intresset för omvärlden minskar. Du kan göra stor skillnad bara genom att störa. Genom att ta kontakt och visa att du bryr dig kan du rädda liv. Ta inte för givet att det blir bättre eller går över av sig självt. 

Våga fråga 

Det enda sättet att ta reda på om någon har tankar på att ta livet av sig är att fråga om det. Det kan kännas svårt eller obekvämt, men det är ett sätt att visa att du har lagt märke till något och att du har lyssnat. Fråga till exempel: "Hur är tankarna om liv och död för dig just nu?"

Det är okej att inte ge råd eller ha svar på alla frågor. Ibland är det tillräckligt att få en fråga från någon som bryr sig och vågar ta emot svaret. 

Lyssna och ställ öppna frågor

För den som mår dåligt kan det vara till stor hjälp att få berätta om sina känslor och tankar för någon som lyssnar. Försök att vara så lugn det går. Ställ gärna öppna frågor som "Hur tänker du då?" och "Kan du berätta mer?"

Försök att lyssna utan att komma med goda råd. Försök även att stå ut med att det ibland blir tyst. Att få tid att tänka och formulera sig i sin egen takt har ett värde i sig.

Visa att du bryr dig

Visa att du bryr dig och att du vill hjälpa. Samtidigt som du lyssnar och visar medkänsla har du rätt att vara tydlig med att du inte kommer att vara passiv ifall hen skulle gå vidare med sina planer. 

Det är inte fel att ha med dina egna känslor i samtalet. En person som mår mycket dåligt kan bli väldigt upptagen av sin egen upplevelse, och glömma att det hen gör påverkar andra människor. Då är det bra att påminna om det. 

Du kan till exempel säga: "Jag förstår att du känner dig besviken." "Det låter väldigt ensamt för dig, när du tänker så där. Jag önskar att du slapp vilja ta ditt liv."

Fråga om planer

Om någon berättar om konkreta planer på att ta sitt liv är det viktigt att veta hur länge tankarna har funnits och hur färdiga planerna är. Ställ frågor för att ta reda på om personen har tänkt ut ett sätt, ett datum eller en plats för självmordet, eller om hen har gjort några speciella förberedelser. 

Fråga till exempel: "Vet du hur det skulle gå till, om du skulle ta ditt liv? Finns ett datum då du tänkt att det ska ske?"

Om konkreta självmordsplaner finns, uppmuntra bestämt personen att söka vård eller fråga om du kan hjälpa till genom att kontakta vården eller kontakta någon annan som kan hjälpa till att kontakta vården.

Förmedla hopp och tröst 

Som medmänniska kan du försöka ge hopp om att det kommer att kännas bättre. Säg till exempel: "Jag hör att din känsla är att det alltid kommer att vara så här, men det tror inte jag. Jag vet att det finns hjälp att få."

Visa att du är ett stöd att återvända till om tankarna kommer tillbaka. Bekräfta personens känslor, samtidigt som du ser att förändring är möjlig.

"Jag är säker på att du kan hitta andra alternativ. Men då måste du få lov att fortsätta leva."

Tänk på att du då menar att personen ger sig själv lov att leva.

Prata om andra lösningar 

Nästan alla med självmordstankar har svårt att hitta en lösning på något problem. För att må bättre behövs ofta en förändring. Det kan till exempel handla om att göra något som känns svårt eller pressande, eller att förändra en situation där personen vantrivs. Ofta har det funnits många tankar om hur man kan lösa problemet, där självmord har varit en. 
Om inga lösningar fungerar kan det kännas som att självmordet är den enda lösning som finns kvar. Då kan du prata om andra lösningar på problemet.

Säg till exempel: "Kan vi hjälpas åt att komma på vilka andra alternativ som finns? Du och jag kan prata vidare eller så hittar vi någon annan som kan hjälpa till".

Håll inga hemligheter

Du kan behöva be andra om hjälp, och behöva berätta att den här personen mår dåligt. Då ska inte det innebära att du måste svika ett förtroende. Lova därför inte att hålla självmordstankarna hemliga. Du gör det för att kunna hjälpa den som har självmordstankar. Du kan till och med lova att du inte ska låta detta vara hemligt, utan att du berättar för de som kan hjälpa.

Om du är barn eller ung behöver du berätta för någon vuxen om en kompis har självmordstankar. Säg till exempel: "Tack för ditt förtroende. Jag tycker det är så viktigt att du får leva vidare nu. Jag behöver hitta någon som kan hjälpa dig bättre än vad jag kan. Det är det bästa jag kan göra för dig."

Det kan hända att din kompis blir arg. Tänk då på att det du gjorde var ditt bästa alternativ i situationen. Du kan ha räddat livet på din kompis genom att berätta för andra.

Uppmuntra personen att söka hjälp

Ofta behöver du hjälpa den som har självmordstankar att söka vård. Den som har självmordstankar kan behöva hjälp att förbereda sig inför vårdbesöket. Det kan också vara bra att ha någon med sig som stöd under besöket som hör vad som sägs och kan fungera som ett stöd efteråt. Erbjud dig att följa med, om personen skulle vilja det.

Säg till exempel: "Du vet att de som jobbar inom vården är till för att hjälpa alla som har det svårt? Även dig! Vill du att jag följer med dig? Skulle du vilja att jag ringer och frågar om vi kan komma dit?"

När ska man söka vård?

Om den som har självmordstankar mår mycket dåligt eller har direkta planer på att ta livet av sig, hjälp hen att söka vård direkt på en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 112.

Ofta behöver du hjälpa den som har självmordstankar att söka vidare stöd i vården. Ett sätt att börja kan vara att ta kontakt med en vårdcentral som kan ge vägledning till vidare hjälp.

Om personen mår mycket dåligt och inte vill ta emot hjälp kan det bli aktuellt med tvångsvård. Det kan vara nödvändigt för att rädda liv.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Vad finns det för hjälp och stöd?

Både för den som har självmordstankar och för den som stöttar kan det vara en bra början att tala med någon i en chatt- eller telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur du ska komma vidare och vart du kan vända dig. Hit kan du ringa anonymt.

Exempel på telefonlinjer:

Jönköpings län

Behöver du hjälp att stötta någon?

Stötta genom att hålla händer

Mår någon i din närhet dåligt eller behöver extra stöd kan du få hjälp i Jönköpings län.

Du kan själv behöva stöd

Att möta någon som uttrycker en önskan om att inte vilja leva är en stor utmaning, som också kan väcka egna känslor av maktlöshet, frustration och uppgivenhet.

Att stötta någon som har självmordstankar kan vara känslomässigt tungt. Det är viktigt att du tänker på att ta hand om dig själv, speciellt om du behöver vara ett stöd under längre tid. Prata gärna med vänner, närstående eller någon som är professionell, om du känner att du behöver det.

Du kan också vända dig till någon patient- eller närståendeorganisation. Där kan du få stöd av andra som har liknande erfarenheter.

Suicide zero är en ideell organisation som arbetar nationellt för att minska antalet självmord. En annan organisation som har mycket kunskap på området är Mind (föreningen Psykisk hälsa).

Olika orsaker till självmordstankar

Ofta kan självmordstankarna höra ihop med en depression eller stark ångest. Ibland kan självmordstankar komma i samband med en personlig kris där personen upplever att hen har misslyckats, blivit kränkt eller mobbad.

Att ha en kroppslig sjukdom, smärta, eller ha förlorat en närstående, en relation eller ett arbete kan vara andra orsaker. Kanske har hen varit tvungen att lämna någonting, som till exempel sitt hemland eller sin familj, och upplever en stor tomhet eller sorg. 

Ofta går självmordstankarna över efter ett tag och lämnar plats åt annat. Men ibland stannar de kvar under en längre tid eller kommer tillbaka i perioder.

Till toppen av sidan