Att söka stöd och hjälp

Ung och mår dåligt? Här får du hjälp och stöd i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Alla mår dåligt ibland. Det hör till livet. I den här texten finns kontaktuppgifter och länkar dit du kan vända dig i Jönköpings län om du är ung och behöver hjälp och stöd. Även du som förälder eller närstående kan ta kontakt om du är orolig för någon som är ung.

Alla kan må dåligt ibland och det hör till livet. Vissa gånger kan det räcka med att prata med någon man har förtroende för, till exempel en kompis, förälder eller någon annan vuxen. Ibland behöver man prata med någon utomstående till exempel på skolans elevhälsa, ungdomsmottagningen eller någon som arbetar inom vården. Det finns också olika telefonjourer man kan ringa och många patient- och närståendeföreningar och andra stödorganisationer man kan vända sig till för att få hjälp och stöd.

All hälso- och sjukvård är gratis för barn och ungdomar under 20 år. Det gäller både på Region Jönköpings läns vårdmottagningar och privata vårdmottagningar som har avtal med Region Jönköpings län.

Till toppen av sidan