VACCINATIONER

Vaccination mot tyfoid

Tyfoidfeber är en bakteriesjukdom som sprids med mat och dryck. Du kan skydda dig mot tyfoidfeber med ett vaccin.

När ska jag vaccinera mig?

Du rekommenderas att vaccinera dig mot tyfoidfeber om du ska resa till ett land där sjukdomen finns, stanna mer än tre veckor och äta på enkla matställen utanför turistområden. Detsamma gäller om du ska leva tillsammans med ortsbefolkningen i Afrika, Central- och Sydamerika, Oceanien och Sydostasien.
Jönköpings län

Vad kostar det att vaccinera sig?

Vaccinet finns i två former, som injektion eller tabletter. En injektion ger skydd i tre år. Tre tabletter ger skydd i ett år. Avgift för att vaccinera sig räknas som hälsovård och ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Läs om vad det kostar att vaccinera sig mot tyfoid i Jönköpings län:

Hitta vård

Alla vårdcentraler erbjuder resevaccination. Ibland hänvisar vårdcentralen vidare till infektionsmottagningen, Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Kontakta vårdcentralen för information.

Vårdcentraler i Jönköpings län

Infektionsmottagningen Länssjukhuset Ryhov

Så går vaccinationen till

Kontakta en vårdcentral eller vaccinationsmottagning om du vill vaccinera dig. Du får vaccinet mot tyfoidfeber antingen med en spruta eller genom att svälja kapslar.

Vaccination med spruta

Du vaccineras med spruta vid ett tillfälle. Du bör vaccineras senast två veckor före resan för att ha ett bra skydd. Det går att få sprutan närmare avresedagen men då har du inte lika bra skydd under resans första dagar. Det är ändå bättre än att låta bli att vaccinera dig.

Du behöver en ny dos vart tredje år för att ha fortsatt skydd.

Sprutan med vaccin får du på utsidan av överarmen.

Vaccination med kapslar

Du tar kapslarna vid tre tillfällen:

  • Ta den första kapseln ungefär tre veckor innan du ska resa.
  • Ta den andra kapseln två dagar efter den första kapseln.
  • Ta den tredje kapseln två dagar efter den andra kapseln.

Efter de tre doserna räcker skyddet i tre år. Vaccineringen görs igen, om du behöver fortsatt skydd.

Kapseln ska sväljas hel och tas med kallt vatten en timme innan måltid.

Viktigt att tänka på när jag tar vaccinet

I vissa fall ska du få vaccinet som spruta. Det gäller om något av följande stämmer in på dig:

  • Du är gravid.
  • Du har nedsatt immunförsvar på grund av en sjukdom.
  • Du behandlas med läkemedel som försämrar immunförsvaret, exempelvis cellhämmande läkemedel, cytostatika eller höga kortisondoser under lång tid.

Så här förvarar du kapslarna

Du tar oftast kapslarna hemma och förpackningen ska förvaras i kylskåp tills du ska ta dem. Kapslarna kan förvaras i rumstemperatur men håller då högst ett dygn. Läkemedlet är ljuskänsligt och ska därför förvaras i förpackningen.

Vaccination av barn från två år

Barn som har fyllt två år kan vaccineras mot tyfoidfeber med spruta. De brukar få vaccinet på utsidan av överarmen.

Barn som är äldre än fem år kan också få spruta eller få vaccinet med kapslar med samma intervall som vuxna.

Graviditet och amning

All erfarenhet visar att du kan få vaccin med spruta när du är gravid.

Du kan vaccineras med spruta eller med kapslar när du ammar.

Så mår jag efteråt

Du kan bli lite röd och svullen på stället där du fick sprutan. Det kan också kännas lite ömt. Besvären brukar gå över inom ett par dagar. Ungefär en vecka efter att du har vaccinerat dig kan du också få feber, må illa och få ont i huvudet. Besvären brukar gå över inom ett par dagar.

Till toppen av sidan