Vaccinationer

Allmänt om resevaccination i Jönköpings län

Innehållet gäller Jönköpings län

Vilka vaccinationer du behöver beror på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Alla Region Jönköpings läns vårdcentraler erbjuder resevaccination.

Vilka vaccinationer du behöver beror på vart du ska resa, hur länge du ska vara borta och vad du ska göra i landet. Kontakta din vårdcentral först för information om var du kan få hjälp.

Var ute i god tid, gärna sex till åtta veckor före resan. Ibland behövs flera doser av ett vaccin med ett antal veckor emellan.

Du betalar en patientavgift för vaccinationen. Kostnaden för vaccinet tillkommer. Avgift för att vaccinera sig räknas som hälsovård och ingår inte i högkostnadsskyddet för sjukvård.

Till toppen av sidan