VÄVNADSPROV OCH CELLPROV

Fakta om cellprov

Innehållet gäller Jönköpings län

Cellprovtagning räddar liv. Genom att regelbundet lämna gynekologiskt cellprov kan man skydda sig mot livmoderhalscancer. Om cellförändringar upptäcks och behandlas tidigt kan man förhindra att de utvecklas till cancer.

Bild på tjej framför sjö

Fakta om cellprov

Cellprovstagning skyddar inte till 100 procent. I ovanliga fall kan man drabbas av livmoderhalscancer trots att man har deltagit i cellprovskontrollen. Sjukdomen upptäcks då oftast i ett tidigt skede där behandlingsmöjligheterna är goda.

Även om man vaccinerats mot HPV (humant papillomvirus) ska man lämna cellprov eftersom vaccinationen inte ger ett fullständigt skydd mot livmoderhalscancer. 

 

Vem kallas?

I Jönköpings län kallas kvinnor till cellprovtagning från och med det år man fyller 23 år. Kvinnor 23–50 år kallas vart tredje år och kvinnor 51–64 år vart femte år. Sista provet tas mellan 64 och 70 år beroende på när senaste provet togs. Det är en barnmorska som tar cellprovet.

Här kan du lämna cellprov

Du kan lämna gynekologiskt cellprov hos kvinnohälsovården. Kontakta din närmaste kvinnohälsovård om du inte har fått någon kallelse och du är mellan 23 och 65 år.

Hitta kvinnohälsovård i Jönköpings län

Till toppen av sidan