Mätningar

Att mäta blodets syremättnad hos barn

Alla nyfödda barn får genomgå så kallad POX-screening på bb. Undersökningen mäter blodets syrehalt och görs med en så kallad pulsoximeter. Det kallas också för att mäta syremättnaden i blodet. En pulsoximeter kan även användas för att mäta syremättnaden hos äldre barn som har andningsbesvär eller hjärtbesvär.

Alla nyfödda får genomgå POX-screening innan ni åker hem från bb. Det görs för att upptäcka medfödda hjärtfel. Oftast görs undersökningen under barnets första levnadsdygn. Undersökningen går snabbt och är helt smärtfri.

När undersökningen ska göras får barnet en klämma på högra handen och ena foten. Barnmorskan eller sjuksköterskan kopplar sedan pulsoximetern till klämmorna. Resultatet visas direkt. Syremättnaden anges i procent och den ligger oftast mellan 97 och 100 procent. Ibland behövs flera mätningar. Om barnet behöver undersökas ytterligare får barnet genomgå undersökning med ultraljud av hjärtat.

En undersökning med pulsoximeter kan också visa andra sjukdomar som påverkar syret i blodet, till exempel lungsjukdomar och infektioner.

Vid mätning på äldre barn sätts klämman enbart på ett finger.

Film om POX-screening

Filmen visar hur syremättnaden mäts i barnets blod. Det kallas också för en POX-mätning.

Den här filmen finns översatt till flera språk:

(arabiska) لعربية 

English (engelska)

Soomaali (somaliska)

Till toppen av sidan