Kroppsundersökningar och funktionstest

Undersökning av muskler (EMG, elektromyografi)

Innehållet gäller Jönköpings län

Undersökningen är en funktionsundersökning av muskler. Urvalet av vilka muskler som undersöks beror på frågeställningen i remissen. En läkare undersöker och bedömer den elektriska aktiviteten som finns i musklerna. Denna aktivitet kan förändras vid sjukdomar i perifera nerver eller muskler. Ofta görs EMG som en komplettering till elektroneurografi, men kan ibland även utföras utan det.

Till toppen av sidan